Tutkimuslaitos- ja yritysyhteistyö

Sektoritutkimuslaitokset

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on työ- ja elinkeinoministeriön alainen sektoritutkimuslaitos, jossa on useita satoja työtekijöitä jakautuneena neljään aluetoimistoon (Espoo, Kuopio, Kokkola, Rovaniemi). Yhteistyö GTK:n ja Oulun yliopiston välillä on tiivistä käsittäen opetuksellista yhteistyötä, yhteisiä tutkimushankkeita sekä GTK:n ja yliopistojen geotieteiden laitosten yhteisen tutkimuslaboratorion, ks. Suomen geotieteiden tutkimuslaboratorio (SGL).

VTT on moniteknologinen valtion sektoritutkimuslaitos.

Työterveyslaitos: Työturvallisuuteen tulee kaivosalalla kiinnittää erityostä huomiota. 

Kaivosalan yritykset

Merkittävimpiin kaivos- ja rikastustekniikan alan yhteistyökumppaneihin kuuluvat: Outotec, Metso, Sandvik, Normet, Schneider Electronics

Kaivosalan yrityksiä, joiden kanssa on tehty yhteistyötä viime aikoina, ovat mm. Outokumpu (Kemi kaivos), Gold Fields Arctic Platinum (Suhanko), Talvivaara, Anglo American (Sakatti), Agnico Eagle (Kittilä), First Quantum Minerals (Kevitsa, Pyhäsalmi), Mustavaaran kaivos (Taivalkoski), Sotkamo Silver (Taivaljärvi), Dragon Mining (Kuusamo, Orivesi)
 
Pyhäsalmen ja Suurikuusikon kaivokset ovat olleet järjestäneet vuosittaisen kaivoskurssin geologian opiskelijoille usean vuoden ajan.
 
Suomen vuoriklusteri
 
Oulu Mining School on mukana Geologian tutkimuskeskuksen, Kiviteollisuusliitto ry:n, Kaivannasteollisuus ry:n ja Infra ry:n perustamassa Suomen Vuoriklusterissa, joka luo perustan vuorialan teknologiaohjelmalle ja edelleen strategisesti tärkeälle huippuosaamiselle. Suomen Vuoriklusteri tarjoaa yrityksille, tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja korkeakouluille yhteistyöfoorumin alan toiminnalle sekä tutkimukselle ja opetukselle.
 

Kaivannaisteollisuus ry Suomessa toimivan kaivostoimialan yhteistyöjärjestö, johon kuuluu kymmeniä jäseniä.

Kiviteollisuusliitto ry on luonnonkiviteollisuutta edustavien yritysten järjestö.

 

Viimeksi päivitetty: 19.8.2014