Geotekninen laboratorio

Geotekninen laboratorio on kaivannaisalan tiedekunnan ja vesi- ja ympäristötekniikan yhteinen laboratorio, jossa tehdään geoteknisiä perusmäärityksiä maaperänäytteille ja teollisuuden sivutuotteille, kuten rikastushiekat, tuhkat ja kuonat, käyttäen esim. paisuntakoe-, kolonnikoe- ja routakoelaitteistoa ja ödometriä. Määritettäviä ominaisuuksia ovat mm. rae- ja rakenneominaisuudet, hydrauliset ominaisuudet, leikkauslujuus ja kokoonpuristuvuus. Myös vesien happi-isotooppimääritykseen on olemassa oma mittauslaite.

Tila toimii myös geomekaaniikan, geoympäristötekniikan ja maaperägeologisten kurssien harjoituslaboratoriona.

Lisätietoja:
professori Björn Klöve, vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio, bjorn.klowe(at)oulu.fi, puh. 0294 484510
professori Kauko Kujala, vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio, kauko.kujala(at)oulu.fi, puh. 0294 484332
professori Juha Pekka Lunkka, kaivostekniikan tiedekunta, juha.pekka.lunkka(at)oulu.fi, puh. 0294 481434
laboratoriomestari Tuomo Pitkänen, vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio, tuomo.pitkanen(at)oulu.fi, puh. 0294 484340

Viimeksi päivitetty: 20.2.2019