Geotekninen laboratorio

Geotekninen laboratorio on kaivannaisalan tiedekunnan ja vesi- ja ympäristötekniikan yhteinen laboratorio, jossa tehdään geoteknisiä perusmäärityksiä maaperänäytteille ja teollisuuden sivutuotteille, kuten rikastushiekat, tuhkat ja kuonat, käyttäen esim. paisuntakoe-, kolonnikoe- ja routakoelaitteistoa ja ödometriä. Määritettäviä ominaisuuksia ovat mm. rae- ja rakenneominaisuudet, hydrauliset ominaisuudet, leikkauslujuus ja kokoonpuristuvuus. Myös vesien happi-isotooppimääritykseen on olemassa oma mittauslaite.

Tila toimii myös geomekaaniikan, geoympäristötekniikan ja maaperägeologisten kurssien harjoituslaboratoriona.

Lisätietoja:
Professori Björn Klöve, Vesi- ja ympäristötekniikka, bjorn.klowe(at)oulu.fi, puh. 0294 484510
Professori Kauko Kujala, Vesi- ja ympäristötekniikka, kauko.kujala(at)oulu.fi, puh. 0294 484332
Professori Juha Pekka Lunkka, Kaivannaisala - Oulu Mining School, juha.pekka.lunkka(at)oulu.fi, puh. 0294 481434
Laboratoriomestari Tuomo Pitkänen, Vesi- ja ympäristötekniikka, tuomo.pitkanen(at)oulu.fi, puh. 0294 484340

Viimeksi päivitetty: 23.5.2019