Valtakunnalliset yhteislaboratoriot

GTK:n ja Suomen yliopistojen geotieteiden laitokset perustivat vuonna 2007 yhteisen isotooppitutkimuslaboratorion GTK:n Espoon aluetoimistoon. Vuonna 2014 laboratoriota laajennettiin niin, että tämä Suomen geotieteiden tutkimuslaboratorio (SGL) sisältää nykyään seuraavat laitteet:
•LA-MC-ICP-MS (laserablaatiomassaspektrometri, laser ablation multicollector inductively coupled plasma mass spectrometer)
•LA-HR-ICP-MS (korkearesoluutioplasmaspektrometri, high-resolution inductively coupled plasma mass spectrometer)
•FESEM (kenttäemissiopyyhkäisyelektronimikroskooppi, field emission scanning electroprobe)

Samoin GTK ja yliopistojen geotieteiden laitoksilla on mahdollisuus käyttää pohjoismaiden rahoittaman NORDSIM-yhteislaboratorion laitteita. NORDSIM-laboratorio sijaitsee isotooppigeologian laboratoriossa Ruotsin luonnonhistoriallisessa museossa Tukholmassa ja on perustettu Cameca 1280 ion microprobe -instrumentin ympärille.

Lisätietoja:
Shenghong Yang, Shenghong.Yang(at)oulu.fi

 

Viimeksi päivitetty: 20.2.2019