Geofysikaaliset tutkimusvälineet

Oulun yliopiston kaivannaisalan tiedekunnan sovelletulla geofysiikalla on käytettävissään laaja valikoima erilaisia mittauslaitteita tutkimuksen ja opetuksen tarpeisiin.

Jotta mittausaineistoja voidaan hyödyntää on tärkeää, että niiden tulkintaan on käytettävissä tietokoneohjelmistoja. Monet geofysiikan ryhmän tulkinta- ja mallinnusohjelmista ovat omatekoisia, mutta erityisesti opetuksessa pyritään käyttämään yleisesti käytössä olevia ohjelmistoja.

Mittauspalvelut

Geofysiikan ryhmä toimii yhteistyössä yliopiston muiden laitosten ja useiden tutkimuslaitosten kanssa ja tarjoaa sovelletun geofysiikan mittauslaite-, tutkimus- ja tulkinta-apua. Mittauslaitteet ja palvelut ovat vuokrattavissa myös yliopiston ulkopuolisille tahoille. Mittauksia ja tulkintaa suoritetaan henkilökunnan sekä opiskelijoiden toimesta.  Yhteistyöhankkeissa, kuten esim. pro gradu -töissä, on laitteiden käyttö maksutonta. Mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan voidaan suorittaa myös harjoitustöitä eri menetelmillä.

Geofysiikan mittauslaitteet

Magneettikentän mittaus: Geometrics G858, (Cs) absorptiomagnetometri, totaalikenttä ja gradienttimittaus (2 anturia), tarkkuus 0.01 nT, sisäinen muisti, GPS-yhteys. Kallioperäkartoitus ja malminetsintä, arkelogia. Lisätietoa.

Painovoima: Scintrex CG5 (staattinen kvartsijousi); tarkkuus 0.001 mgal. Maa- ja kallioperän rakenne-tutkimukset. Lisätietoa.Gravimetri CG5

Seisminen refraktioluotaus: Geometrics Geode; 24 kanavaa, 120 m levitys, vasara ja maaperähaulikko. Maaperä-, kallionpinta ja pohjavesitutkimukset. Lisätietoa.

Maatutkamenetelmä (GPR): Malå Ramac; ProEx & CUI + 100, 250 & 800 MHz suojatut antennit, 50 MHz RTA ja 50 & 200 MHz suojaamattomat antennit. Maaperä-, turve- ja pohjavesitutkimukset. Lisätietoa.

Sähköiset mittaukset (DC ja IP): IRIS Syscal Pro switch, 72 elektrodia 4 x 18 elektrodia, 5 m:n liitäntäväli ( http://www.iris-instruments.com/syscal-pro.html) Maaperä- ja pohjavesitutkimukset sekä malminetsintä. Lisätietoa perinteisestä luotauksesta ja profiloinnista.

AMT/MT-luotaus:  FMTU2007-laitteisto (2+1 kpl), luonnon oman SM kentän aikasarjana tapahtuva mittaus ja aineiston prosessointi. Malminetsintä ja sähköiset syvärakennetutkimukset. Lisätietoa AMT-menetelmästä.

TEM-luotaus (pulssi-EM): AEMR TEM-Fast 48 HPC; yhden silmukan järjestelmä, max. 100x100 m silmukka. Kallio- ja maaperätutkimukset sekä malminetsintä. Lisätietoa.

VLF-menetelmä ja VLF-R -menetelmä: Geonics EM16-R (2 kpl); Asemat mm. GBR, FUO, JXZ, DHO38. Maa- ja kallioperän rakennetutkimukset. Lisätietoa VLF- ja VLF-R -menetelmistä.

Mini-Slingram: Gefinex 200S; minimikytketty dipoli-dipoli järjestelmä, L=0.9 m, f=47.5 kHz. Metallinpaljastin. Lisätietoa.

Omapotentiaalin mittaus (SP): Fluke-yleismittarit, polarisoitumattomat CuSO4-elektrodit. Johderakenteiden kartoitus. Lisätietoa.

Muut laitteet: maastotietokoneet, korkeusvaaitus ja etäisyysmittaus, datankeruulaitteet, GPS-paikannus, radiopuhelimet, akut, kaapelit, metalli- ja CuSO4-elektrodit, jännitemittarit, "suskismittari", ym.

 

Ohjelmistot

ESRI ArcGIS paikkatietojärjestelmä, Encom Modelvision (grav.+magn.) & Profile Analyst, AEMR TEM-Researcher, Geode seismiset ohjelmat, Roadscanners Geodoctor & DECO VLF-R kerrosmallitulkintaRadexplorer maatutkaohjelmat, Sandmeier ReflexW (seism.+GPR).  Lisäksi monia omia mallinnus-, tulkinta- ja prosessointiohjelmia. Muita ohjelmia mm. Golden Softwaren Grapher, Surfer ja Voxler.

 

Petrofysiikan laboratorio

GTK:n valmistamassa petrofysiikan laboratoriossa on laitteisto kivinäytteiden tiheyden määrittämiseksi sekä magneettisen suskeptibiliteetin ja sähkönjohtavuuden (induktiiviseksi) mittaamiseksi.

 

Viimeksi päivitetty: 21.5.2021