RES TERRAE

RES TERRAE - Oulun yliopiston Kaivannaisalan yksikön julkaisuja

Ser. A, Contributions ISSN 0358-2477
Ser. B, Reports - Raportteja ISSN 0358-2485
Ser. C, Opetusjulkaisuja - Educational material ISSN 0358-2493

Editor-in-Chief:
Dr. Pekka Tuisku

Link to RES TERRAE

Viimeksi päivitetty: 20.2.2019