Lakkautetut tutkinto-ohjelmat

Oulun yliopiston koulutustarjonnan uudistamisen yhteydessä pyritään lakkauttamaan sellaisia tutkinto-ohjelmia, joissa ei käytännössä ole toimintaa ja joissa ei ole ollut opiskelijavalintaa. Lakkautettavassa tutkinto-ohjelmassa (hallituksen päätös 16.12.2014) olevalla opiskelijalla on oikeus siirtyä opiskelemaan päätöksessä mainittuun vastaavaan, rinnakkaiseen tutkinto-ohjelmaan. Siirto on tullut voimaan 1.8.2015. Rinnakaiset tutkinto-ohjelman yhdistämällä selkeytetään koulutustarjontaa ja vähennetään tutkinto-ohjelmien määrää.

Kaivannaisalan tiedekunnassa lakkauttaminen ja siirtäminen koskevat seuraavaa tutkinto-ohjelmaa:

KY256 Geologia ja mineralogia, josta opiskelijat on siirretty tutkinto-ohjelmaan: KY1077

Mikäli opiskelija ei ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi, hän voi aktivoida opinto-oikeutensa myöntämisvuoden mukaan seuraavilla tavoilla:

1. Opiskelijan opinto-oikeus on myönnetty ennen vuotta 2005, opiskelija ottaa yhteyttä osoitteeseen study.oms(at)oulu.fi, jota kautta häntä opastetaan HOPS:n laatimiseen. Sen jälkeen opiskelija opiskelija maksaa uudelleenkirjaamismaksun (35 euroa) ja ilmoittautuu läsnä olevaksi yliopistoon.

2. Opiskelijan opinto-oikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen, on opintoaika rajattu. Mikäli tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on päättynyt tai päättymässä, ottaa opiskelija yhteyttä osoitteeseen study.oms(at)oulu.fi, jota kautta häntä opastetaan HOPS:n laatimiseen. Tämän lisäksi hänen tulee hakea lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Lisäajan hakulomake ja ohjeet sen täyttämiseksi ovat verkossa sivulla http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinto-oikeudet-ja-ilmoittautuminen/ . Myönteisen lisäaikapäätöksen saatuaan opiskelija maksaa uudelleenkirjaamismaksun (35 euroa) ja ilmoittautuu läsnä olevaksi yliopistoon.

3. Opiskelijan opinto-oikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen ja jonka tutkinnon suorittamisen tavoiteaika ei ole vielä päättynyt/päättymässä, ottaa yhteyttä osoitteeseen study.oms(at)oulu.fi, jota kautta häntä opastetaan  HOPS:n laatimiseen. Sen jälkeen opiskelija maksaa uudelleenkirjaamismaksun (35 euroa) ja ilmoittautuu läsnä olevaksi yliopistoon.

Lisätietoja yliopistotason sivulta
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinto-oikeudet-ja-ilmoittautumine...

Viimeksi päivitetty: 8.2.2016