Bergslagen 2016

Ekskursio Keski-Ruotsiin, Bergslagenin alueelle 2016

Geologian opiskelijoiden ainejärjestö Nikoli ry:n järjestämällä ekskursiolla Keski-Ruotsissa sijaitsevalle Bergslagenin alueelle oli mukana 24 tiedekunnan opiskelijaa. Opintomatkan geologisia kohteita olivat viime vuosituhannen lopussa suljettu rautaoksidikaivos Dannemora, historiallinen Zn-Pb-Ag kaivos Sala sekä yhä aktiivisesti toiminnassa oleva Zn-Pb-Ag-Cu kaivos Zinkgruvan. Kaivosalueilla vierailun lisäksi matkalla käytiin tutustumassa Ruotsin geologian tutkimuskeskuksen (Sveriges geologiska undersögning, SGU) pääkonttoriin Uppsalassa sekä Tukholmassa sijaitsevan Ruotsin luonnonhistoriallisen museon tavallisesti yleisöltä suljettuihin geologisiin kokoelmiin ja tutkimuslaitteisiin. Matkalla tavattiin myös opiskelijoita Tukholman sekä Uppsalan yliopistoista.

Lähes kaikki Bergslagenin alueen metalliesiintymät liittyvät 1,9–1,8 Ga sitten syntyneisiin ja hydrotermisesti muuttuneisiin metamorfoituneisiin vulkaanisiin kiviin sekä näihin yhteydessä oleviin metamorfisiin kalkkikiviin. Geologisesti alueen on tulkittu syntyneen aktiivisella mannerreunuksella ja edustavan takakaaren allasta.

Bergslagenin alue yhdessä pohjoisempien Skellefteån ja Norbottenin alueiden kanssa muodostavat Ruotsin kolme tärkeintä malmihorisonttia, joilla sijaitsevat kaikki Ruotsin merkittävät metallikaivokset.

 

Excursion to Central-Sweden, Bergslagen area 2016

Student association for geology students in Oulu, Nikoli ry, organized an excursion to Bergslagen area in central-Sweden. 24 student were on the trip which visited geological targets in recently closed Dannemora iron oxide mine, historical Zn-Pb-Ag Sala mine (nowadays a turist attraction) and an active Zn-Pb-Ag-Cu mine Zinkgruvan. In addition to mine sites the excursion visited the headquarters of Geological Survey of Sweden (SGU) and The Swedish Museum of Natural History in Stockholm. In the museum students got tour around geological collections and research equipment normally not available to public. During the trip there were also socialization with students from University of Uppsala and University of Stockholm.

Almost all of the mineral deposits at Bergslagen area are connected to metavolcanic rocks and associated metalimestones and skarns that were formed 1,9-1,8 Ga ago. Geologically the area has been interpreted to have formed along an active continental margin in a convergent plate boundary setting and area represents back-arc basin environment.

 

Viimeksi päivitetty: 24.5.2016