Tähtäimessä kaivannaisalan tutkimus- ja innovaatiokeskittymä

Strateginen kumppanuus tuo voimavaroja Oulun yliopiston kaivannaisalan tiedekunnan ja GTK:n tutkimusyhteistyöhön mineraalitekniikan alalla.

Oulun yliopisto ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen, jolla ne syventävät menestyksekästä yhteistyötään kaivos- ja rikastustekniikassa sekä geotieteissä. Yhteistyön tavoitteena on rakentaa kansainvälisesti merkittävä kaivannaisalan tutkimus- ja innovaatiokeskittymä. Samalla yhteistyöllä edistetään koko kansallisen geotiedeyhteisön toimintaa ja kaivannaisalan tutkimusstrategian toteuttamista.

Strateginen kumppanuus tuo voimavaroja etenkin Oulun yliopiston kaivannaisalan tiedekunnan ja GTK:n tutkimusyhteistyöhön mineraalitekniikan alalla. Teollisuudelle – ja koko Suomen kaivannaisalalle – on tärkeää, että tehokkaalla kokonaisuudella varmistetaan kaivannaisalan huippuosaajien koulutus Suomessa.

Yhteistyön tavoitteena on elinkeinoelämää palvelevan tutkimustoiminnan laajentaminen. Ensivaiheessa keskittymä tuo mahdollisuuksia kilpaillun EU-tutkimusrahoituksen kasvattamiseen ja verkostoyhteistyöhön mineraalitekniikan alueella. Voimavarojen yhdistäminen luo mahdollisuuksia Euroopan mittakaavassa uskottavan osaamiskeskittymän kehittymiselle. Strategista kumppanuussopimusta tullaan täydentämään konkreettisilla yhteistyömalleilla. Tutkimus- ja kehityshankkeissa toimitaan aktiivisesti ja entistä tiiviimmin myös yhdessä muiden suomalaisten ja kansainvälisten tahojen kanssa.

Laajemmin sopimuksella edistetään yhdessä tutkimuksen kaupallistamista, yrittäjyyttä ja liiketoiminnan kehittämistä. Erityisenä kohteena ovat teknologian lisäksi palvelukonseptien kehittäminen.

Yhteistyö vahvistuu myös raaka-aineiden hyödyntämiseen liittyvien digitaalisten palveluiden ja niihin liittyvien tekniikoiden kehityksessä, sekä prosessi- ja säätötekniikan alueilla. Muita kehittyviä tai potentiaalisia yhteistyöalueita ovat mm. arktisten alueiden mahdollisuudet sekä kiertotalouteen, teollisuusympäristöihin ja prosessivesien hallintaan liittyvät ratkaisut.

Viimeksi päivitetty: 13.2.2017