Hyväksilukeminen (AHOT)

Mikä on AHOT?

Geotieteiden ja kaivos- ja rikastustekniikan opiskelijat laativat AHOT-hakemuksen OSAT-järjestelmän kautta. Sinne kirjaudutaan osoitteessa https://osat.oulu.fi yliopiston käyttäjätunnuksilla. Kaikkien järjestelmään laitettavien liitteiden on oltava PDF-muotoisia (tiedoston tarkenne .pdf). Jos havaitset OSAT:in toiminnassa virheitä tai jos eteesi tulee ongelmatilanne, jos mahdollista ota talteen ruudun kuvakaappaus ja kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä tapahtui. Neuvonta ja tuki osat(at)oulu.fi.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on käytäntö, jonka avulla voit hakea hyväksilukua aiemmin/muualla suoritettujen opintojen tai esim. työelämässä hankitun osaamisen perusteella. Ne voidaan hyväksilukea tutkintoosi. AHOT mahdollistaa myös muualla kuin muodollisessa koulutuksessa omaksutun osaamisen hyödyntämisen opinnoissasi. Itsearvioinnin, dokumenttien ja muiden näyttötapojen avulla voit esittää opintojakson osittaista tai täydellistä hyväksilukua, jos sinulla on kurssin osaamistavoitteiden mukaista aiempaa osaamista. Myös vaihdossa suoritetut opinnot ahotoidaan näin.

Aikaisemmin hankittua osaamistasi tunnistat vertaamalla sitä opintojaksojen/tutkinnon osien osaamistavoitteisiin ja arvioimalla missä määrin osaamisesi vastaa niitä. Jos tavoitteita vastaavaa osaamista löytyy, päällekkäisyyksiä voidaan poistaa ja opintosi edistyvät nopeammin. Jos et saa hyväksilukua läpi, saat perustellun päätöksen hylätyksi tulleesta AHOT-päätöksestä. Voit hakea oikaisua kielteisestä päätöksestä. Oikaisuhakemus löytyy opintoasioiden lomakkeet -sivulta.

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta säädetään Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännössä (27 §).

Miten toimin?

ALOITA TÄSTÄ: Tee pohjatyöt. Jos haluat hyväksilukea kursseja pääaineeseesi, ota ensin yhteyttä omaopettajaasi tai koulutussuunnittelijaan; muissa aineissa kurssin vastuuopettajaan, opintoneuvojaan tai muuhun AHOT-yhdyshenkilöön. Neuvottele hänen kanssaan alustavasti mitä aiemmilla suorituksillasi voisi hyväksilukea. Kun kurssien nimet ja koodit ovat tiedossasi, hakemusen täyttö on tämän jälkeen huomattavasti helpompaa.

TÄYTÄ HAKEMUS OSAT-järjestelmässä. Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

  1. Virallinen opintosuoritusote eli todistus opinnoista, joiden perusteella hyväksilukua haetaan.
  2. Opintojaksokuvaukset eli tiedot suoritettujen opintojen opintovaatimuksista (osaamistavoitteet, sisällöt, suoritustapa, kirjallisuus ja laajuus, esim. opintopisteet).
  3. Hakemuksessa tulee olla myös suoritettujen opintojaksojen englanninkieliset nimet (englanninkielistä suoritusotetta varten).
  4. Muun tutkinnon suorittaneet toimittavat tutkintotodistuksen (pdf-kopio alkuperäisestä) ja vähintään tutkinnon nimen englanniksi (nimi näkyy esim. Diploma Supplementista). Jos tutkintotodistus on muun kuin suomen, ruotsin tai englanninkielinen, on se toimitettava myös englanninkielisenä.
  5. Tai muut mahdolliset liitteet, joilla aiemmin hankittua osaamista todennetaan (esim: vaihtoreflektio, työtodistus).
  6. Hyödynnä hakemuksen lisätietokenttää. Kun olet neuvotellut opintojakson hyväksiluvusta jo etukäteen oppiaineessa, kerro se hakemuksesi lisätiedoissa (kenen kanssa, milloin). 

Jos olet suorittanut toisessa yliopistossa arvostellun opintokokonaisuuden (esim. perusopinnot tai aineopinnot), joka ei sisälly aiempaan tutkintoosi, voit toimittaa dokumentit (tutkintotodistuskopion, opintosuoritusotteen) suoraan kaivannaisalan opintopalveluihin (G-käytävä, entinen Opiskelijakeskus).

Ja jos tarvitset näihin liittyen lisää tietoa tai apua: study.oms(at)oulu.fi

Katso myös:

Viimeksi päivitetty: 17.8.2018