Kesäopinnot

 

KAIVANNAISALAN KESÄTENTTITARJONTA

Kaivannaisala järjestää kaksi kesätenttitilaisuutta AKVAARIOTENTTEINÄ eli sähköisinä tentteinä Examinariumissa, 1) kesäkuussa lauantaina 15.6. ja 2) elokuussa lauantaina 10.8.2019.

 

Peruskurssit (P-koodi) on useimmissa tapauksissa mahdollista suorittaa näin, kaikista muista on kysyttävä opettajalta. Suositus on kuitenkin se, että kannatta varmistaa tilanne kaikkien kurssien suhteen eli:

Mikäli sinulla on suorittamatta (= tenttimättä) jokin lukuvuoden 2018-19 kurssi, ota yhteyttä kurssin opettajaan ja kysy onko kyseisen kurssin tentti mahdollista suorittaa ko. päivinä tenttiakvaariossa ja kumpanako em. päivistä. Jos on, niin ilmoittaudu tenttiin WebOodissa ja myös Examinariumin ohjeiden mukaan. Kysy tarvittaessa apua osoitteesta study.technology@oulu.fi

HUOM. Voidaksesi suorittaa kesäopintoja sinulla tulee olla voimassaoleva opinto-oikeus Oulun yliopistoon ja sinun tulee olla läsnäolevaksi ilmoittautuneena kyseiselle lukukaudelle. Ks. Opiskelijalle - Lukuvuosi-ilmoittautuminen

*************************

OMS SUMMER EXAMS

Oulu Mining School organizes two summer exams as AQUARIUM EXAMS in the Examinarium, 1) in June on Saturday 15.6. and 2) in August, Saturday, August 10, 2019.

In most cases, basic courses (P-coded courses) can be examined in this way, but for any other courses students have to ask the teacher if that is possible. However, it is recommended that you request if this is possible for all courses. So:

If you have not yet completed (by taking an exam) a course taught on the past academic year 2018-19, please contact the course instructor (teacher) and ask if the course can be examined this way and on which of the before mentioned days (please note that 10.8 is actually part of the next academic year!). If it is, sign up for the exam in WebOodi and also by following the instructions of Examinarium. If necessary, ask for help at Study.Technology@oulu.fi.

NB! You must be registered to the university for the semester in question, for you to be able to participate to the summer exams in question! See more at: For students - Annual registration

Viimeksi päivitetty: 21.5.2019