Geologia ja mineralogia

Geologian ja mineralogian tutkimushankkeet keskittyvät pääasiassa Suomen arkeeisen ja varhaisproterotsooisen kallioperän syntyyn ja kehitykseen ja niihin liittyviin geologisiin prosesseihin. Tulosten keskeiset soveltamisalueet liittyvät erilaisten geologisten muodostumien tutkimukseen, taloudellisesti merkittävien esiintymien paikantamiseen ja hyödyntämiseen sekä erilaisten ympäristökysymysten hallintaan. Magmaattisia prosesseja ja mafisia intrusiivikiviä ja myös kallioperän suprakrustisia kiviä on tutkittu intensiivisesti. Fennoskandian kilven alkaligraniitit, alkalikivet ja karbonatiitit muodostavat myös yhden tutkimuskohteen. PGE-, Cr- ja Ni-malmiesiintymät ovat olleet keskeisessä asemassa mineraalisten luonnonvarojen tutkimuksessa. Viime aikoina on tutkimustyötä kohdennettu myös varhaisproterotsooisiin muodostumiin liittyviin Au-, Zn-Pb- ja W-mineralisaatioihin. Maankuoren kehitykseen, paleosedimentologiaan, tektoniikkaan, rakennegeologiaan ja metamorfiseen petrologiaan liittyvät kysymykset ovat olleet myös useiden tutkimusprojektien kohteina. Yhteistyö suomalaisen teollisuuden kanssa erilaisina petrologian ja soveltavan mineralogian sovellutuksina muodostaa myös yhden merkittävän tutkimussektorin.

Viimeksi päivitetty: 20.2.2019