Geologia ja mineralogia

Geologian ja mineralogian tutkimushankkeet keskittyvät pääasiassa Suomen varhaisproterotsooisen kallioperän syntyyn ja kehitykseen liittyviin geologisiin prosesseihin. Keskeiset sovellukset liittyvät geologisten muodostumien tutkimukseen, taloudellisesti merkittävien esiintymien paikantamiseen ja hyödyntämiseen sekä erilaisten ympäristökysymysten hallintaan. Magmaattisia prosesseja ja mafisia intrusiivikiviä, erityisesti varhaisproterotsooisia kerrosintruusioita on tutkittu intensiivisesti. Fennoskandian kilven alkalikivet ja karbonatiitit muodostavat myös yhden tärkeän tutkimuskohteen. PGE-, Cr- ja Ni-malmiesiintymät ovat olleet keskeisessä asemassa mineraalisten luonnonvarojen tutkimuksessa. Viime aikoina on tutkimustyötä kohdennettu myös varhaisproterotsooisiin muodostumiin liittyviin Au-, Zn-Pb- ja W-mineralisaatioihin. Tektoniikkaan, rakennegeologiaan ja metamorfiseen petrologiaan liittyvät kysymykset ovat olleet useiden tutkimusprojektien kohteina. Yhteistyö suomalaisen teollisuuden kanssa erilaisina petrologian ja soveltavan mineralogian sovellutuksina muodostaa myös yhden merkittävän tutkimussektorin.

Viimeksi päivitetty: 5.2.2019