Kaivostekniikka

Kaivostekniikka on insinööritieteiden ala, jonka soveltaa mekaniikkaa (erit. kalliomekaniikkaa) ja konetekniikkaa, sekä muita tieteenaloja ja teknologiota kuten fysiikkaa, materiaalitiedettä, kemiaa ja liiketaloutta mineraalien saamiseksi hyötykäyttöön kallioperästä. Kaivostekniikka liittyy läheisesti rikastustekniikan, geologian, metallurgian ja geotekniikan aloihin. Kaivannaisalan tiedekunnassa kaivostekniikan tutkimus keskittyy seuraaviin teemoihin: kaivostoiminnan optimointi ja menetelmäkehitys, kiviaineksen lujuus, poraus- ja kairaus, louhinta ja murskaus, tunnelointi, tärinän vaimennus, tuenta, kiviainesmassojen luokittelu, kallioperän halkeilu ja seismiset tapahtumat, ilmanvaihtojärjestelmien ja kaivosturvallisuuden kehittäminen, kaivostoiminnan taloudellisuus sekä energiajärjestelmien ja resurssien tehokkuus.

Viimeksi päivitetty: 20.2.2019