Sovellettu geofysiikka

Sovelletussa geofysiikassa tutkitaan geofysikaalisten menetelmien käyttöä erityisesti geologisten luonnonvarojen etsinnässä ja kartoituksessa sekä maankamaran pintaosien ympäristö- ja insinööritieteellisissä sovelluksissa. Keskeinen tutkimusala on myös laskennallinen geofysiikka, jossa keskitytään geofysikaalisten mittaustulosten tulkintaan oleellisesti liittyvän moniulotteisen numeerisen mallintamisen ja inversion tutkimukseen. Lisäksi tutkitaan geologisten luonnonvarojen syntyyn ja esiintymiseen liittyvää maapallon kuoren ja ylävaipan rakennetta, koostumusta ja kehitystä.

Viimeksi päivitetty: 23.5.2019