Geokemia

Geokemia tutkii maapallon ja sen eri osien kemiaa. Tavoitteena on selvittää maapallon ja sen kehien kemiallinen koostumus sekä alkuaineiden ja niiden isotooppien kiertokulku luonnossa. Tärkeitä sovellutuksia ovat malminetsintä- ja ympäristögeokemia sekä isotooppigeokemia. Geokemian opetus tukee lähinnä geotieteiden, mutta myös muiden koulutusohjelmien tavoitteita. Geokemiallista tietoa ja taitoa tarvitaan malminetsintä-, suunnittelu-, ja ympäristönsuojelutehtävissä, terveydenhuollossa sekä vesien, maaperän, kallioperän, malmien, maannoksen, biosfäärin, ilman, meteoriittien, avaruuden, kuiden ja planeettojen tieteellisessä tutkimuksessa. Geokemiallisen analytiikan merkitys on erityisen suuri malminetsinnässä, malmien invennoinnissa sekä kaivostoiminnassa.

Viimeksi päivitetty: 20.2.2019