Räjäytyssuunnittelukoulutus

Palvelussa koulutetaan kaivosteollisuuden asiantuntijoita räjäytystutkimukseen 9 päivän kurssilla (3*3 pv kuukauden välein).

Teoriaosuudessa käsitellään kaivostekniikan perusteita, mineralogiaa, kiven väsymistä ja koostumuksia.

Käytännön osuudessa suoritetaan koeammuntoja Split Pressure Hopkinson Bar –laitteistolla sekä ammuntatulosten analysointia ja simulointia.

 

Asiakas saa koulutuksesta todistuksen.

 

Palvelun toimitus on kerran vuodessa (kesän aikana).

Lisäpalvelut:

  • Räjäytyksen tutkimus ja suunnittelu
  • Kivi- ja betoniaineksen kestävyystutkimus
  • Teollisuusvierailu
  • Murskaus, murskauksen energian säästö

 

Viimeksi päivitetty: 28.2.2019