Tutkijakoulutus

Filosofian maisterin ja diplomi-insinöörin tutkinnot antavat kelpoisuuden jatko-opintojen suorittamiseen. Ennen tohtorintutkintoa jatko-opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon, mutta yleisemmin nykyään siirrytään maisterivaiheen jälkeen suoraan tohtorikoulutukseen. Tohtorikoulutusta koordinoi Oulun yliopiston tutkijakoulu (University of Oulu Graduate School, UniOGS), jonka sivuilta löytyy tietoa hakukelpoisuudesta ja hakemisesta sekä tarkempia ohjeita opintojen suorittamisesta.