Oulu Mining School Tutkimuskeskus

Kaivannaisalan yksikössä on kansainvälisesti ainutlaatuinen yliopistoympäristöön rakennettu tutkimuskeskus, jossa on mm. jatkuvatoiminen automatisoitu koerikastamo. Tutkimuskeskus tarjoaa innovatiivisen ympäristön geotieteiden, kaivostekniikan, rikastustekniikan ja sovelletun geofysiikan opetukseen ja tutkimukseen. Tutkimuskeskus edistää omalta osaltaan Oulun yliopiston pyrkimyksiä tulla kansainvälisesti huomioiduksi huippuluokan asiantuntijana kaivannaisalan tutkimuksessa.

Oulu Mining School Tutkimuskeskus on innovatiivinen ympäristö geotieteiden, kaivostekniikan, rikastustekniikan ja sovelletun geofysiikan palvelututkimukseen. Kaikki palvelut ovat räätälöitävissä asiakastarpeen mukaisesti. Tutkimukset tehdään joko julkaistuilla tai standardinmukaisilla menetelmillä, mutta akkreditoimattomassa ympäristössä.

Palvelutuotteitamme ovat mm.

Koulutustuotteet

  • Vaahdotuskoulutus
  • Räjäytyssuunnittelukoulutus

Näytteen valmistus

  • Kiillotettu ohuthie
  • XRF-näyte

SHPB-räjäytystutkimus

  • Kallioräjäytyksen simulointi

Geokemialliset palvelut

  • Raskasnesteseparointi
  • Totaaliliuotus (kokokiviliuotus)
  • Partikkelikokoanalyysi