Oulu Mining School Tutkimuskeskus

 
Painopisteitämme ja palvelutuotteitamme ovat mm.
 

Geokemialliset palvelut

 • Kosteuspitoisuusmääritykset (105°C)
 • Hehkutushäviön määrittäminen 550°C, SFS-EN 12879, 950°C,800°C, 600°C tai 480°C
 • pH-määritys: Vesinäytteet; SFS 3021, Maaperänäytteet; SFS-ISO 10390, ravistelutesti
 • Sähkönjohtavuuden määritys: Vesinäytteet; SFS-EN 27888, Maaperänäytteet/turvenäytteet; ISO 11265, ravistelutesti
 • Kuningasvesiuutto 90°C; modifoitu SFS-ISO 11466
 • Kuningasvesiuutto,huoneen lämmössä
 • Osittaisuutto (heikko uutto;) Tessierin mukaan(modifoitu)
 • Jalometalli-analyysit
  • Mineraalinäytteen(1g) jalometalliuutto, Au;Kontas
  • Pb Fire Assay, Au,Pt,Pd
   • 20 g näytteestä, FAAS-analyysi.
 • Mineraalinäytteen kokonaisuutto ja analysointi FAAS:lla
  • Sisältää alkuaineet:Cu,Co,Ni,Pb,Zn ja Ag
  • Uutto: HCl+HNO3+HF+HClO3
 • Ferroraudan määrittäminen; Fe2+ ja Fe3, FeO%.
 • Raskasnesteseparointi (Erotus-suppilo menetelmä)
  • Käytettävät raskasnesteet;
  • LST (Sodiumheteropolytungstate) d= 2,82 g/l
  • Voidaan laimentaa haluttuun tiheyteen.
  • Dijodimetaani d=3,32 g/l
 

Kaivostekniset palvelut

 • Murtumislujuustestit
 • SHPB-räjäytystutkimus, kallioräjäytyksen simulointi
 • Bond Work index -testit
 • Paramagneettisen materiaalin erotus
 

Liuotus- ja vaahdotuslaboratorion palvelut

Liuotus- ja vaahdotuslaboratoriossa suoritetaan yksittäiset analyysit, joilla tarkastellaan materiaalien ominaisuuksia. Tyypilliset näytemäärät ovat sadasta grammasta kymmeneen kiloon.
 • Vaahdotuskokeet
 • Vaahdotuksen reseptointi
 • Partikkelikokoanalyysit
 • Viskositeettimittaukset
 • Kosteuspitoisuusmääritykset
 • Ominaispainomittaukset

Minipilot palvelut

 • Prosessikaavioiden testaus
 • Prosessivesianalyysit
 • Ohjelmistotestaus
 • Reseptoinnin testaus jatkuvassa prosessissa

Näytteen valmistus

 • Kiillotettu ohut hie
 • XRF-näyte, puristenappi, sulate
 • Sahauspalvelut

Koulutuspalvelut

 • Vaahdotuskoulutus
 • Räjäytyssuunnittelukoulutus
 

LINKKI YHTEYSTIETOIHIN