Ohjaus ja tuki

Opintoihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa saat mm. tutkinto-ohjelmasi opetushenkilökunnalta (eri aineiden opettajilta). Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on pienryhmä, pienryhmäohjaaja ja omaopettaja. Palveluosoite study.oms@oulu.fi vastaa opintoihin liittyviin kysymyksiin.

Pienryhmäohjaaja auttaa uudet opiskelijat opiskelijaelämän alkuun. Pienryhmäohjaaja on vanhempi opiskelija, joka tukee opintojen alkuvaiheessa opiskelun käytäntöjen omaksumisessa ja toimii vertaistuutorina.

Omaopettajat nimetään jokaiselle kandidaatti- tai maisteriohjelman opinnot aloittavalle opiskelijalle. Omaopettajan tehtävä on tukea ja seurata opintojen etenemistä koko kandidaattivaiheen ajan. Omaopettaja ohjaa opintojen sisällöllisissä asioissa ja tukee ammatillisessa kasvussa.

Opintoneuvoja (tutkinto-ohjelmasi koulutussuunnittelija) ohjaa ja auttaa eri opintojen vaiheissa monenlaisissa opintoihin liittyvissä asioissa. Hän on tavattavissa ajanvarauksella - sovi aika sähköpostitse osoitteessa study.oms@oulu.fi.

Yliopistotasolla on Opiskelijakeskukseen koottuna opiskelijoiden tarvitsemia palveluita, kuten opintopsykologin palvelut, vaihto-opiskelu- ja opintotukipalvelut.


 

Viimeksi päivitetty: 11.6.2018