Opiskelijaelämää

Kaivannaisalan opiskelijat ovat järjestäytyneet kahteen opiskelijakiltaan, Nikoliin ja Prosessikiltaan. Killat ajavat opiskelijoiden etuja, järjestävät vapaa-ajan toimintaa ja edustavat tutkinto-ohjelmien opiskelijoita yliopiston hallintoelimissä ja työryhmissä.

Nikoli - Geotieteilijöiden ainejärjestö
Prosessikilta - Kaivos- ja rikastustekniikan sekä prosessitekniikan ainejärjestö

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) sivuilta löydät muiden alojen kiltoja ja ainejärjestöja, samoin kuin opiskelijatoimintaa jne.

Viimeksi päivitetty: 10.8.2018