Tutustu alaan

Geologia jakaantuu useaan tutkimusalaan. Suomen geologinen historia on luonut kaksi selvästi toisistaan erottuvaa kokonaisuutta, kiinteä kallioperä ja sen päällä olevat irtaimet maalajit, jonka mukaan maassamme geologia voidaan jakaa luonnollisesti kallioperägeologiaan ja maaperägeologiaan. Kaivannaisalan tiedekunnassa kallioperägeologista tutkimusta ja opetusta edustaa oppiaine geologia ja mineralogia ja maaperägeologista opetusta ja tutkimusta puolestaan maaperägeologia. Geokemia ja geofysiikka ovat tieteenaloja, joiden avulla tutkitaan sekä kallio- että maaperää käyttäen kemiallisia tai fysikaalisia mittausmenetelmiä.

Maakuoren kaivannaisten hyödyntämiseen liittyy niiden louhinta kallio- tai maaperästä ja louhitun materiaalin kuljetus jatkokäsittelyä varten, mikä kuuluu kaivostekniikan koulutus- ja tutkimusalaan. Arvomineraalien erotus muusta arvottomasta materiaalista kuuluu puolestaan rikastustekniikan piiriin.

Tarkemmin tiedekunnan tutkinto-ohjelmista voit lukea:

Vierailethan myös yliopistossamme järjestettävillä Abipäivillä marraskuussa!

Viimeksi päivitetty: 28.2.2019