Uudelle opiskelijalle

Kaivannaisalan uusien opiskelijoiden ohjelma, syksy 2018

Kaivannaisalan (kaivos- ja rikastustekniikan tai geotieteiden) orientaatioviikko aloittaa lukuvuoden 3.9.2018. Orientaatioviikon tarkoitus on tutustuttaa uudet opiskelijat yliopistoon, opiskelijakavereihin, ohjaushenkilöstöön, koulutusalaan sekä opiskelukulttuuriin. Uudelle opiskelijalle lisää hyödyllistä tietoa opintojen alkuun löydät myös Uuden opiskelijan oppaasta. Ensimmäisellä ja toisella viikolla ilmoittaudutaan jo kursseille ja aloitetaan opiskelu sekä aloitetaan oman sähköisen HOPS:in (henkilökohtaisen opintosuunnitelman) laatiminen.

Ensimmäinen kaikkien uusien opiskelijoiden yhteinen kokoontuminen on maanantaina 3.9. seuraavasti:

 • Kandidaattivaiheen opiskelijat: Ma 3.9.2018 klo 10-12 salissa SÄ102
 • Maisterivaiheen opiskelijat: Ma 3.9.2018 klo 14-16 salissa 131

Orientaatioviikon ohjelma:

Ensimmäisen viikon kurssit tutkinto-ohjelmittain:

Opiskelun suoritustavoite: Kursseja 15 op per periodi / 30 op per lukukausi / 60 op per lukuvuosi. Ks. tutkintorakenne.

 • Aloittavat opiskelijat ilmoittautuvat WebOodissa/Tuudolla periodissa 1 (P1) alkaville kursseille ao. mukaisesti.
  • KaiRik-kandit ilmoittautuvat seuraaville kursseille (kursseja alkaa jo ti 4.9.2018!):
   • 491100P Orientaatio kaivos- ja rikastustekniikan opintoihin
   • 491101P Johdatus kaivannaisalaan
   • 771117P Mineralogian peruskurssi
   • 780120P Kemian perusta
   • 902150Y Professional English for Technology
   • 031010P Matematiikan peruskurssi I
  • KaiRik-diplomi-insinöörit ilmoittautuvat seuraaville kursseille opintosuunnittain ja valitsevat lisäksi 1-2 muuta kurssia P1:een (kursseja voi alkaa jo ti 4.9.2018!):
   • 494605S Potential fields and airborne geophysics I (geofysiikan os)
   • 493301A Mining geophysics (geofysiikan os, kaivostekniikan os)
   • 772335A Introduction to ore mineralogy (rikastustekniikan os)
   • 492607S Stress Wave Theory and Applications (kaivostekniikan os)
   • 493606S Mine Geology (rikastustekniikan os)
  • Geotieteen kandit ilmoittautuvat seuraaville kursseille (kursseja voi alkaa jo ti 4.9.2018!):
   • 770001Y Orientoivat opinnot
   • 771113P Geologian peruskurssi I
   • 771117P Mineralogian peruskurssi
   • 491101P Johdatus kaivannaisalaan
   • 780120P Kemian perusta
   • 902002Y Englannin kieli 1
  • Geotieteen maisterit ilmoittautuvat periodissa 1 alkaville kursseille opintosuunnittain (ks.tutkintorakenne, tutkintorakenne ja opinnot) ja valitsevat lisäksi 1-2 muuta kurssia P1:een opiskelun tavoitteen mukaisesti. Opintoneuvoja ja omaopettajat auttavat!
   • Opiskelun suoritustavoite: Kursseja 15 op per periodi / 30 op per lukukausi / 60 op per lukuvuosi. Kursseja voi alkaa jo ti 4.9.2018!

 

Lisätietoja: study.oms(at)oulu.fi


 

 

 


 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 31.8.2018