Valmistuminen

Kaivannaisalalla valmistutaan sekä luonnontieteen (LuK, FM, FT) että tekniikan tutkintoihin (TkK, DI, TkT).

Ennen valmistumista opiskelijan tulee hyväksyttää HOPSinsa, jotta opinnot voidaan koota tutkinnoksi. HOPS tulisi hyväksyttää ennen opinnäytetyön valmistumista, jotta valmistuminen etenisi sujuvammin, kun sen aika on. Opinnäytetyöt on hyväksyttävä viimeistään tutkintoanonmuksen jättämispäivänä.

Tutkintotodistuksia myönnetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa Teknillisen tiedekunnan aikataulujen mukaan (ks. linkki alla). Jokaisen valmistumispäivän yhteydessä järjestetään myös publiikki, johon ovat tervetulleita kaikki kyseisenä päivänä maisteriksi (FM, DI) valmistuvat. Kandidaatiksi valmistuvat voivat osallistua publiikkiin joulukuussa (syksyllä valmistuvat) tai kesäkuussa (keväällä valmistuvat).

Tutkintoa haetaan OSAT-järjestelmän kautta anomusten jättöpäivään mennessä, ks. aikataulu ao. linkissä. Liitteiksi tarvitaan hyväksytty HOPS ja opintorekisteriote. OSAT-järjestelmässä voi myös ilmoittautua publiikkiin. Kaivannaisalan publiikkiin voi kutsua kaksi vierasta. Muistathan kirjoittaa lisätietoihin mahdolliset erityisruokavaliot ja allergiat.

Miten valmistun?

Valmistuaksesi olethan ajoissa liikkeellä. Tekniikan alan tutkinnon anomiseen löytyvät ohjeet täältä: http://www.oulu.fi/ttk/valmistuminen. Geotieteiden tutkinnon anomiseen liittyvät seuraavat vaiheet:

 1. Päivitä OodiHOPS:isi tai muu tutkinto-ohjelmasi käytänteitä vastaava HOPS ja hyväksytä se.
 2. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPSin mukaisesti:
  Opintosuoritusten on oltava rekisterissä viimeistään tutkintoanomuksen jättöpäivään mennessä. Jos ei ole, valmistuminen siirtyy.
 3. Pyydä sivuaineiden koostaminen sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt. Koulutuksen lähipalvelupisteiden yhteystiedot löydät täältä.
  Tietoa pyytäessä kannattaa laittaa viestiin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan. Älä jätä koostamispyyntöä viime tippaan vaan toimi ennakoiden!
 4. Lataa tutkielmasi (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään. Kirjoita kypsyysnäyte.
 5. Kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte arvioidaan ja hyväksytään.
 6. Täytä tutkintoanomus OSAT-järjestelmässä. Varmista että olet lähettänyt lomakkeen! Yksityiskohtaiset ohjeet tutkintotodistushakemuksen täyttämisestä löydät täältä.
  Jos havaitset OSAT-järjestelmän toiminnassa virheitä tai jos eteesi tulee ongelmatilanne, jos mahdollista ota talteen ruudun kuvakaappaus ja kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä tapahtui. Neuvonta ja tuki osat(at)oulu.fi.

Todistukset annetaan publiikissa. Jos et pääse paikalle, voit myös hakea sen publiikin jälkeen Kaivannaisalan koulutuksen lähipalvelupisteestä Linnanmaalta (G- eli Opintokatu). Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). 

Kandidaatiksi valmistuva vastaa lisäksi kandipalautteeseen, kun saa linkin ja pyynnön vastata. Tutkinto-ohjelmat kiittävät palautteesta! Palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämiseen.

FM:ksi ja DI:ksi valmistuvat kertovat työllistymistilanteestaan valmistumishetkellä

 • Oulun yliopiston työllisyyskysely
 • TEK:n työllisyyskysely (TkK, DI)

Viimeksi päivitetty: 11.6.2018