Tervetuloa Alumnisivustoillemme

Vuodesta 2000 alkaen itsenäisenä tiedekuntana toimineen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun (ent. Taloustieteiden tiedekunta) toiminta on kehittynyt ja kansainvälistynyt voimakkaasti.

Kauppakorkeakoulussa opiskelee tällä hetkellä noin 1500 opiskelijaa. Heistä noin seitsemänkymmentä prosenttia on valittu opinahjoomme niin sanotulla perinteisellä abivalinnalla. Loput kolmekymmentä prosenttia on kotimaisia KTM- ja eMBA –opiskelijoita ja ulkomaalaisia M.Sc. – opiskelijoita. Kasvuamme kuvaa hyvin valmistuneiden lukumäärä – vuonna 2018 meiltä valmistui 205 maisteria ja yhdeksän tohtoria. Valmistuneiden määrät saattavat ehkä tulla yllätyksenä meiltä takavuosina valmistuneelle.

Koko Oulun yliopiston alumniyhteisöön kuuluu yli 40 000 jäsentä, ja vuosittain määrä kasvaa yli tuhannella. Kauppakorkean alumneja on jo yli 1500.

Kauppakorkeakoulussa on aloitettu uusi, aikaisempaa aktiivisempi vaihe alumnitoiminnassa. Alumnitoiminnan tavoitteita ja toimintamuotoja tavoittteiden saavuttamiseksi ollaan parhaillaan pohtimassa tidekunnassamme. Juuri nyt aloittavat ja heidän jälkeensä tulevat kauppakorkean opiskelijat ovat niitä alumneja, joiden alumniksi kasvamisen vaatimia toimia alamme pohtia yhdessä Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden aineyhdistys Finanssin kanssa.

Alumnitoiminnalla haluamme rohkaista yliopiston kasvatteja elinikäiseen vuorovaikutukseen ja oppimiseen kotiyliopiston kanssa. Akateemisuus pysyy ja oppiminen jatkuu tutkinnon suorittamisen jälkeenkin. Toiminnan tavoitteena on - ei enempää eikä vähempää - alumnien, heidän taustayhteisöjensä, opettajien, opiskelijoiden ja tutkijoiden yhteistyö, jossa kaikki ovat voittajia. Opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille alumni on merkittävä ja tärkeä yhteys alati muuttuvaan käytännön liike-elämään.

Alumnitoiminta tarjoaa entisille opiskelijoille mahdollisuuden verkostoitua oman ja muiden alojen edustajien kanssa, tavata toisiaan ja entisiä opettajia työn ohella, vaihtaa kuulumisia, seurata yliopiston tapahtumia, nähdä opiskeluaikaisia tuttuja ja muistella menneitä. Voit osallistua opetus- ja tutkimusyhteistyöhön, vaikuttaa oman kotilaitoksesi toimintaan tai esimerkiksi rekrytoida valmistuvia opiskelijoita ja vieläpä olla mahdollisesti mukana opiskelijoiden opinnäytetöissä.

Vuosittain järjestetään sekä yhteisiä tapahtumia yliopiston kaikille alumneille että tiedekunnan ja ainelaitosten omia tilaisuuksia. Työelämän vaatimuksiin asiantuntijuuden kehittämiseksi on alumneille tarjolla jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia erilaisten kurssien, tapahtumien, luentojen ja seminaarien muodossa.

Olet tervetullut mukaan alumnitoimintaan!

Mikko Puhakka
Dekaani

Liity alumniverkostoon

Kauppakorkean alumnien verkostoon on liittynyt jo 500 alumnia vuoden 2009 jälkeen. Saat tuoreimman tiedon alumneille tarkoitetuista tilaisuuksista sekä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun alumnikuulumisista vain alumniverkoston kautta. Liity verkostoon osoiteessa https://alumni.oulu.fi

Liity mukaan myös Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun LinkedIn-alumnisivulle!

Viimeksi päivitetty: 2.4.2019