Executive MBA (EMBA)

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tarjoama, työn ohessa suoritettava Executive MBA -koulutusohjelma (lyh. EMBA) on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat avainasemassa tulosyksikkönsä liiketoiminnan johtamisessa ja strategisen tason kehittämisessä. Ohjelman laajuus on 70 opintopistettä ja sen rakenteeseen sisältyy 4 sisältömoduulia, ml. lopputyöosa (+ yksi valinnainen moduuli). Moduulit ovat:

  1. Liiketoimintaympäristön muutos ja strategiat, 18 op;
  2. Johtajuus ja liiketoiminnan johtaminen, 14 op;
  3. Liiketoiminnan kasvun elementit, 18 op;
  4. Turvallisuusjohtaminen, 15 op (valinnainen) ja
  5. Liiketoiminnan kehittäminen – Opinnäytetyö, 20 op

Koulutusohjelman opetuskieli on suomi. Suoritukset arvioidaan yliopistollisten kriteerien mukaan asteikolla 1-5.

Lisätietoja sisällöstä ja aikatauluista löydät EMBA -ohjelman verkkosivuilta. Löydät koulutusohjelman myös sosiaalisesta mediasta: Twitter (EMBA, MasterOfSafety) ja Facebook.

Viimeksi päivitetty: 31.10.2019