Historian lehtien havinaa matkaltamme omaksi tiedekunnaksi

Kansantaloustieteen professuuri perustettiin edellisenä vuonna aloittaneeseen Oulun yliopistoon vuonna 1959. Opetus kansantaloustieteessä alkoi syksyllä 1961. Pääaineena kansantaloustiedettä on voinut opiskella vuodesta 1965 lähtien, jolloin filosofiseen tiedekuntaan perustettiin humanistinen opintosuunta. Tutkintonimikkeinä oli filosofian kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Taloustieteen apulaisprofessuuri perustettiin vuonna 1972 opetusalana 'yritysten ja muiden taloussektoreiden taloudellinen toiminta'. Vuonna 1984 perustettiin liiketaloustieteen apulaisprofessuuri, opetusalaksi määriteltiin 'lähinnä liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen'.

Vuonna 1988 Kansantaloustieteen koulutusohjelma muutettiin taloustieteen koulutusohjelmaksi. Ja mitenkäs muutenkaan - samassa yhteydessä oli edessä siirtyminen teknillisen tiedekunnan taloustieteen osastoksi. Tiedekunnan historiassa saavutettiin merkittävä virstanpylväs ekonomikoulutuksen alettua syksyllä 1991 kansantaloustieteen ja yrityksen taloustieteen koulutusohjelmina. Vuosien 1991-1994 perustettiin mm. yrityksen taloustieteen professuuri opetusalana laskentatoimi ja markkinoinnin määräaikainen apulaisprofessuuri ja markkinoinnin professuuri. Vuonna 1992 oli aloitettu taloustieteen koulutusohjelmassa taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon lisäksi markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto.

Ensimmäinen ekonomi Oulusta valmistui vuonna 1993. Kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen myötä syksyllä 1995 yrityksen taloustieteen koulutusohjelman jaettiin markkinoinnin ja laskentatoimen koulutusohjelmiksi. Monen vaiheen jälkeen vuonna 2000 oltiin tilanteessa, että voitiin lausua itsenäisen Taloustieteiden tiedekunnan syntysanat ja aloittaa tulevaisuuden tekeminen omissa tiloissa, omana tiedekuntana. Ennen omia toimitiloja Linnanmaalla monelle alumnille ovat tuttuja niin Rantakatu 2, Torikatu 7, Åströmin Nahkatehdas, Kiviharjun parakit kuin Linnanmaankin toimipaikat.

Pitkällä tiellä omaksi tiedekunnaksi Oulun yliopistossa ovat johtajina ja dekaaneina toimineet professori Raoul Brummert, professori Osmo Forssell, professori Rauli Svento, professori Kimmo Alajoutsijärvi, professori Petri Sahlström. Tällä hetkellä dekaanimme on Mikko Puhakka.

Viimeksi päivitetty: 2.4.2019