HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin tähtäävien opintojen peruslähtökohtana on henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS. Opintosuunnitelma laaditaan opintojen alkuvaiheessa ja sitä päivitetään opintojen kuluessa. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on  opiskelijan itselleen laatima suunnitelma opintojen sisällöistä, laajuudesta ja kestosta. Opiskelijan HOPSin lähtökohtana on koulutusohjelmalle laadittu tutkintorakenne. Suunnitelma auttaa opiskelijaa etenemään opinnoissaan ja pysymään aikataulussa. HOPSia päivitetään opintojen kuluessa.

HOPSin laadinnan yhteydessä on myös hyvä kirjata näkyviin opiskelijan omia opintoihin ja osaamiseen liittyviä toiveita ja tavoitteita. HOPS:in avulla opiskelija voi rakentaa itselleen henkilökohtaisen tutkinnon valikoimalla mieleisiään sivuaineita ja vapaavalintaisia opintoja pakollisten opintojen rinnalle. Jo opintojen alkuvaiheessa kannattaa tutustua opinto-oppaaseen ja miettiä omia opintoja ja niiden suoritusaikatauluja pidemmällä tähtäimellä. Henkilökohtainen opintosuunnitelma hahmottaa näin opiskeluun kuluvaa aikaa ja selkeyttää päämääriä.

OodiHOPS

Oulun yliopistossa käytetään OodiHOPS-työkalua. OodiHOPS-työkalun avulla opiskelija laatii sisällöllisen ja ajallisen kokonaiskuvan omasta HOPSistaan Oodin tutkintorakenteen pohjalta.  OodiHOPSissa opiskelija näkee suunnitellut opintojaksot ja suoritetut opintojaksot, joka helpottaa HOPSin toteutumisen seuraamista niin opiskelijalle itselleen kuin hänen ohjaajalleen.

Paperiset HOPS-lomakkeet (vanhat opiskelijat)

Viimeksi päivitetty: 2.8.2016