Kandidaatintutkielma

Kauppatieteiden kandidaatintutkielma pohjustaa pro gradu -työskentelyä. Kokonaisuuden alussa tehdään tutkimussuunnitelma, jonka jälkeen laaditaan opinnäytetyö ja esitetään se. Opintojakson suorittamiseen sisältyy pakollisena osana kirjaston tiedonhankintakurssi, jonka työmäärä vastaa yhtä opintopistettä. Kurssin yhteydessä suoritetaan lisäksi 900083A Kauppatieteiden tutkimusviestintä (2 op.), jolla perehdytään tieteellisen viestinnän käytänteisiin ja erityispiirteisiin.

Kandidaatintutkielmatyöskentelyyn liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä oppiaineiden ao. vastuuhenkilöihin:

- Mari Juntunen (markkinointi)
- Tuija Lämsä (kv. liiketoiminnan johtaminen)
- Jaakko Simonen (taloustiede)
- Mirjam Lehenkari (rahoitus)
- Hannele Kantola (laskentatoimi)
- Satu Nätti (kauppatieteet)

Katso lisätietoja opinto-oppaasta.

Viimeksi päivitetty: 15.7.2016