Kauppakorkeakoulun historia

Oulun yliopisto

Oulun yliopisto perustettiin vuonna 1958. Ensimmäiset opiskelijat kirjoittautuivat yliopistoon syyskuussa 1959. Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelijoita oli yhteensä 412. Nykyisin yliopistossa opiskelee noin 13 500 opiskelijaa. Yliopisto onkin noussut useiden kriteerien mukaan tarkasteltuna yhdeksi Suomen suurimmista yliopistoista.

Oulun yliopisto on suomalaisittain tarkasteltuna myös poikkeuksellisen laaja-alainen. Yliopiston kahdeksassa tiedekunnassa voi suorittaa tutkintoja yli kolmessakymmenessä eri koulutusohjelmassa. Monialaisuus tarjoaa mahdollisuuden myös monipuolisten sivuaineopintojen ja monialaisten tutkimushankkeiden toteuttamiseen.

Taloustieteet Oulussa

Taloustieteet ovat olleet edustettuna Oulun yliopistossa lähes sen perustamisesta lähtien. Vuonna 1959 yliopistoon, sen silloiseen filosofiseen tiedekuntaan, perustettiin kansantaloustieteen professuuri. Kansantaloustieteen opetus aloitettiin kaksi vuotta myöhemmin ja vuodesta 1965 lähtien kansantaloustiedettä on voitu opiskella pääaineena.

Vuonna 1972 filosofinen tiedekunta jakaantui humanistiseksi ja luonnontieteiden tiedekunnaksi, jolloin silloinen kansantaloustieteen laitos siirtyi osaksi humanistista tiedekuntaa.

Vuonna 1988 kansantaloustieteen koulutusohjelma muutettiin taloustieteen koulutusohjelmaksi ja siirrettiin humanistisesta teknilliseen tiedekuntaan. Taloustieteen laitoksesta tuli taloustieteen osasto. Ekonomikoulutus aloitettiin syksyllä 1991 kansantaloustieteen ja yrityksen taloustieteen koulutusohjelmissa.

Nykyinen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, entinen taloustieteiden tiedekunta, on perustettu vuoden 2000 alussa. Tiedekunnassa opiskelee n. 1500 opiskelijaa.

Viimeksi päivitetty: 8.8.2018