Kauppakorkeakoulun kesätentit ja kesäopinnot 2019 / OBS summer studies 2019

Tiedot kesäopinnoista yliopistotasolla: http://www.oulu.fi/yliopisto/kesaopinnot
Summer studies in University of Oulu as a whole: http://www.oulu.fi/university/summer-school

OyKKK kesätentit 2019 / OBS summer exams 2019

Tentit järjestetään salissa L1 ja L3. Pakollinen tenttiin ilmoittautuminen tapahtuu WebOodin kautta. Ilmoittautuminen avautuu 15.4.2019 ja sulkeutuu kesäkuun tenttien osalta 31.5.2019 ja elokuun tenttien osalta 1.8.2019. Kesätenteillä on normaalia pidempi tarkastusaika, tulokset julkistetaan viimeistään kesäkuun tenttien osalta 28.6.2019 (Huom poikkeus: Investointipäätökset 31.7 mennessä) ja elokuun tenttien osalta 20.9.2019


Poikkeuksellisesti kesätenttiin osallistuminen ei vaadi lukuvuoden 2018–2019 ajalta kurssi-ilmoittautumista (ellei asiasta ole tentin kohdalla erikseen mainittu). Opiskelijalla tulee kuitenkin olla kurssille voimassa oleva opinto-oikeus.

Kesätentteihin voivat osallistua perustutkinto-opiskelijat ja sivuaineopiskelijat.

***

Examination hall is L1 and L3. Mandatory registration to the exam is done via WebOodi. Registration is open from April 15th and will be closed May 31st for June exam dates and August 1st for August exam dates. Exam results will be published by June 28th for June exam dates and September 20th for August exam dates.

Please note that enrolment for courses in question during the semester is not a prerequisite for attending the summer exams (unless otherwise stated). However, the student must have a study right for the course (i.e. must be a registered student of the faculty or have a special permission from the faculty to attend the course).

OBS summer exams 2019 are for degree students and minor subject students.

Kesäkuun tentit / Exams in June

Monday 10.6. at 09:00 a.m.-12:00 (In Lecture Room L1)
Pidetään seuraavat tentit/following exams:

724105P Johdon laskentatoimi, 5 op 
724107P Markkinoinnin käytännöt, 5 op
-> Huom! Tenttiin osallistuminen edellyttää harjoitustehtävän hyväksyttyä suoritusta aiemmin.
724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus, 5 op
724110P Taloustieteen perusteet, 5 op
-> Huom! Tentti on laadittu ko. kurssin päiväopetuksen toteutustapaa tukevaksi

Friday 14.6. at 12:00 p.m.-15:00 (In Lecture Room L1)
Pidetään seuraavat tentit/following exams:

724104P Kirjanpito ja tuloslaskenta, 5 op
724106P Markkinoinnin perusteet, 5 op
-> Huom! Tentti on tarkoitettu vain lukuvuoden 18-19 kuluessa kurssin pakollisen ryhmätyön suorittaneille
724613P Vero-oikeus I, 5 op

LISÄKSI 19.6 pidetään seuraava tentti;
724109P Investointipäätökset, 5 op
Tentti järjestetään yliopistotenttinä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa. Ilmoittautuminen WebOodissa.
HUOM! Tämän tentin tulokset ilmoitetaan 31.7 mennessä!

Elokuun tentit / Exams in August

Monday 12.8. at 09:00 a.m.-12:00 (In Lecture Room L3)
Pidetään seuraavat tentit/following exams:

721462S Business Networks, 6 op
-> HUOM! Tentti tarkoitettu opiskelijoille, joilla on etukäteistehtävä sekä ryhmätyö tehtynä (lisätietoja satu.natti(at)oulu.fi) / This exam is only for those students who have passed the pre-exam and group work of this course.
If you have questions related to these, please contact course instructor: satu.natti(at)oulu.fi
721963S Corporate Finance, 6 op
721310S Economic Theory II, 6 op
721338S Mathematical Economics, 6 op

Friday 23.8. at 12:00 p.m.-15:00 (In Lecture Room L1)
Pidetään seuraavat tentit/following exams:

721320S Economic Theory I, 6 op
721346A Intermediate Macroeconomics, 6 op
721066S Principles of Econometrics, 6 op
-> HUOM! Vain opiskelijoille, joilla ei ole aiempaa hyväksyttyä suoritusta tentistä / Only for students who have failed the course
721675S Supply Chain Management, 6 op
-> HUOM! Kurssi-ilmoittautuminen on pitänyt tehdä syksyllä 2018 / Course assingment has to be done in fall 2018
721131A Tilinpäätös- ja verosuunnittelu, 6 op

Kesätentit etänä 2019

Kesäkuun tentit 10.6 ja 14.6 on mahdollista järjestää etätentteinä siten, että opiskelija hoitaa itse tenttitilan ja valvonnan esim. toisesta yliopistosta tai avoimesta yliopistosta. Myös etätenttien tulee olla samana päivänä ja samaan kellonaikaan kuin Oulussa.

Elokuun tentit 12.8 ja 23.8 ainoastaan, jos asiasta voidaan sopia kesäkuun aikana.

Tenttijärjestelyille pitää pystyä varaamaan riittävästi aikaa ennen tenttipäivää. Heinä- ja elokuuhun sijoittuvien loma-aikojen takia ei voida taata, että yhteyshenkilöt olisivat tavoitettavissa.

Tulokset kirjautuvat Oodiin viimeistään 20.9.2019.

Summer exams remotely 2019

Summer exams in June are possibly to have remotely if the student him/herself takes care of organizing a supervised exam place from another university or an open university. Remote exams must also be on the same day and at the same time as in Oulu.

Exams in August are possible only if the arrangements can be done before 30th of June.

The exam arrangements require sufficient time and also there is no guarantee to reach the right persons in time during the summer holidays, July and August.

Lisätietoja/Additional information: study.business@oulu.fi

KESÄOPINNOT SUOMEKSI / SUMMER STUDIES IN FINNISH

ay724109P Investointipäätökset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Opintojakson laajuus (op): 5
Vastuuopettaja: Laura Krankka
Linkki ilmoittautumiseen: ay724109P Investointipäätökset
Kohderyhmä: Kauppatieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 3.-19.6.2019.
Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Opetuksen järjestää Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

ay724104P Kirjanpito- ja tuloslaskenta
Opintojakson laajuus (op): 5
Vastuuopettaja: Juha Huikari
Linkki ilmoittautumiseen: ay724104P Kirjanpito- ja tuloslaskenta
Kohderyhmä: Kauppatieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 1.-31.8.2019.
Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Opetuksen järjestää Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

ay724106P Markkinoinnin perusteet
Opintojakson laajuus (op): 5
Vastuuopettaja: Satu Nätti
Linkki ilmoittautumiseen: ay724106P Markkinoinnin perusteet
Kohderyhmä: Kauppatieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 31.7. - 28.8.2019.
Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Opetuksen järjestää Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto


SUMMER STUDIES IN ENGLISH

721070S Globally Responsible Business
ECTS credits: 6
Person responsible: Anne Keränen, Jan Hermes, Minna Ahokas
Link to the registration: WebOodi
Target group: Students from all OBS Master’s programmes
Schedule (starting and ending dates): 1.8.-6.9.2019
Implementor (e.g. Faculty or Research Unit): Oulu Business School

Lisätietoja tämän alan kesäopinnoista/Additional information

Yhteystiedot/Service desk: study.business@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 15.5.2019