Kauppakorkeakolun kesäopinnot 2018 / OBS summer studies 2018

Tiedot kesäopinnoista yliopistotasolla: http://www.oulu.fi/yliopisto/kesaopinnot
Summer studies in University of Oulu as a whole: http://www.oulu.fi/university/summer-school

OyKKK kesätentit 2018 / OBS summer exams 2018

Tentit järjestetään salissa L1 ja L3. Pakollinen tenttiin ilmoittautuminen tapahtuu WebOodin kautta. Ilmoittautuminen avautuu 2.5.2018 ja sulkeutuu kesäkuun tenttien osalta 5.6.2018 ja elokuun tenttien osalta 7.8.2018. Kesätenteillä on normaalia pidempi tarkastusaika, tulokset julkistetaan viimeistään kesäkuun tenttien osalta 29.6.2018 ja elokuun tenttien osalta 21.9.2018.

Poikkeuksellisesti kesätenttiin osallistuminen ei vaadi lukuvuoden 2017–2018 ajalta kurssi-ilmoittautumista (ellei asiasta ole tentin kohdalla erikseen mainittu). Opiskelijalla tulee kuitenkin olla kurssille voimassa oleva opinto-oikeus.

Kesätentteihin voivat osallistua perustutkinto-opiskelijat ja sivuaineopiskelijat.

***

Examination hall is L1 and L3. Mandatory registration to the exam is done via WebOodi. Registration is open from May 2nd and will be closed June 5th for June exam dates and August 7th for August exam dates. Exam results will be published by June 29th for June exam dates and September 21th for August exam dates.

Please note that enrolment for courses in question during the semester is not a prerequisite for attending the summer exams (unless otherwise stated). However, the student must have a study right for the course (i.e. must be a registered student of the faculty or have a special permission from the faculty to attend the course).

OBS summer exams 2018 are for degree students and minor subject students.

***

Monday 11.6. at 09:00 a.m.-12:00 (In Lecture Room L1)

Pidetään seuraavat tentit/following exams:

724109P  Investointipäätökset (Huom. Tenttiin voi osallistua myös sivuaineopiskelijat, mutta tentti on laadittu ko. kurssin päiväopetuksen toteutustapaa tukevaksi.)

724110P  Taloustieteen perusteet

724105P  Johdon laskentatoimi

724610P  Sopimus- ja yhteisöoikeus

724107P  Markkinoinnin käytännöt (Tenttiin voi osallistua vain, mikäli harjoitustyö, joko itsenäinen tai ryhmätyö on tehtynä)

Friday 15.6. at 13:00 p.m.-16:00 (L3) 

Pidetään seuraavat tentit/following exams:

724104P  Kirjanpito ja tuloslaskenta

724106P  Markkinoinnin perusteet (Tentti tarkoitettu lukuvuoden 2017-2018 kuluessa kurssin pakollisen ryhmätyön tehneille)

724613P  Vero-oikeus I

__________________________________________________________________________________________________________________________

ELOKUU 2018 / AUGUST 2018

Monday 13.8 at 9:00 a.m.-12:00 (L3)

Pidetään seuraavat tentit/following exams:

721383S   Asset Pricing

721320S   Economic Theory I

721137S   International financial reporting

721338S   Mathematical Economics

724207A  Rahoituspäätökset

721131A   Tilinpäätös- ja verosuunnittelu

724614P   Vero-oikeus II

Friday 24.8. at 13:00 p.m.-16:00 (L3) 

Pidetään seuraavat tentit/following exams:

721310S   Economic Theory II

721954S   Financial Econometrics

724210A   Global Economics

721963S   Corporate Finance

724205A   Jakelukanavat ja kaupan ketjuliiketoiminta (Edellytys tenttiin osallistumiselle: Kurssin harjoitustehtävä suoritettu keväällä 2018.)

721066S   Principles of Econometrics (Huom! Tentti on vain niille opiskelijoille, joilta puuttuu aiempi suoritus kurssista).

721612P   Työoikeus

Lisäksi:

721134A   Cost Management Systems   

-> Tarvittaessa akvaariotentti mahdollinen (tenttiakvaarion aukioloaikoina). Yhteydenotto Hannele Kantola.

721195S   Advanced Management Control

-> Akvaariotentti on tehtävissä kesän aikana (tenttiakvaarion aukioloaikoina). Huomioithan, että 50% kurssiarvosanasta määräytyy harjoitustyön perusteella - pelkällä tentillä kurssia ei voi suorittaa. Yhteydenotto Sinikka Moilanen  

 

KESÄTENTIT ETÄNÄ 2018

Kesäkuun tentit 11.6 ja 15.6 on mahdollista järjestää etätentteinä siten, että opiskelija hoitaa itse tenttitilan ja valvonnan esim. toisesta yliopistosta tai avoimesta yliopistosta. Myös etätenttien tulee olla samana päivänä ja samaan kellonaikaan kuin Oulussa.

Elokuun tentit 13.8 ja 24.8 ainoastaan, jos asiasta voidaan sopia kesäkuun aikana.

Tenttijärjestelyille pitää pystyä varaamaan riittävästi aikaa ennen tenttipäivää. Heinä- ja elokuuhun sijoittuvien loma-aikojen takia ei voida taata, että yhteyshenkilöt olisivat tavoitettavissa.

Tulokset kirjautuvat Oodiin viimeistään 21.9.2018.

SUMMER EXAMS REMOTELY 2018

Summer exams in June are possibly to have remotely if the student him/herself takes care of organizing a supervised exam place from another university or an open university. Remote exams must also be on the same day and at the same time as in Oulu.

Exams in August are possible only if the arrangements can be done before 30th of June.

The exam arrangements require sufficient time and also there is no guarantee to reach the right persons in time during the summer holidays, July and August.

Additional information: study.business(at)oulu.fi

 

Kesäopinnot suomeksi/ Summer Studies in Finnish

724104P, Kirjanpito ja tuloslaskenta

Opintojakson laajuus (op): 5 op
Vastuuopettaja: Juha Huikari
Linkki ilmoittautumiseen: Kesäyliopisto
Kohderyhmä: Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat ja kesäyliopiston opiskelijat
Toteutusaikataulu: 15.5.-30.8.2018
Toteuttaja: Toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetuksena.
Lisätietoja: Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kesäopinnot englanniksi/ Summer Studies in English

721071P Towards sustainable future

ECTS credits: 5 (6 ECTS is possible for doctoral students)
Person responsible: Anne Keränen
Link to the registration: WebOodi
Target group: All university degree students. For OBS students, course can be included in the degree as ”other studies” or as part of the Entrepreneurship minor. Note! With additional assignment, OBS degree student can replace the mandatory master’s level course 721070S Globally Responsible Business with this course, or doctoral students can complete the course as a doctoral level course.
Schedule: 5.6.-17.8.2018
Implementor: Oulu Business School
Additional information: In addition to face-to-face meetings, students will study in an online platform.

721336S Service Design

ECTS credits: 6 ECTS
Person responsible: Satu Nätti
Link to the registration: WebOodi
Target group: Oulu Business School master level students
Schedule: May 2018-August 2018
Implementor: Oulu Business School/Marketing, Management and International Business
Additional information: The number of students is limited to 40.
 

Summer course in cooperative principles and values 2.7. - 12.8.2018

Course: CNS-P1 Cooperative values and principles I
Aim: At the end of the course the students have a fair understanding of what co-operative enterprises are and which values and principles they are built on. The students get acquainted with different types of co-operatives and with the ways these apply the co-operative values and principles in practice.
Content: In the course the history of modern cooperatives and their values and principles at both national and international levels are dealt with. The students learn how the cooperative values and principles originated and took shape during the 1900’s, how they evolved during the 2000’s and how they are reshaped to the demands of today’s global world. The study module ends with examples of cooperatives showing that they are not curiosities from the past, but that the challenges of the modern business environment can be answered by them.
Realization and methods: Web course in English (some exercises can be written in Finnish/Itsenäiset opiskelutehtävät voi kirjoittaa halutessaan suomeksi)
Credits: 5 cr
Students at Aalto University School of Economics in Helsinki and at the Lappeenranta University of Technology (LUT) are entitled to six credit points upon completion of additional tasks.   

The course is free of charge to the students of the CNS university network. 
Further information and enrollment for the course:
https://www.helsinki.fi/en/ruralia-institute/education/co-op-network-studies

 

Lisätietoja tämän alan kesäopinnoista/Additional information

Yhteystiedot: study.business(ät)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 19.6.2018