Koulutusohjelmat

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on 1.8.2014 alkaen yksi KTK-tutkintoon johtava koulutusohjelma ja viisi KTM-tutkintoon johtavaa maisteriohjelmaa (sisältäen kansainväliset maisteriohjelmat).
Kaikki Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat suorittavat tutkintonsa uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mukaisesti.

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) -koulutusohjelmaan (180 opintopistettä) kuuluu kaikille opiskelijoille yhteiset opinnot, pääaineen opinnot, sekä sivuaineen opinnot. Opetuksessa käytettävä kieli on pääosin suomi, noin neljäsosa opinnoista järjestetään englanniksi.

Opiskelijat maisterivaiheen koulutusohjelmiin valitaan joko kandidaattivaiheen lopussa järjestettävässä pääainehaussa tai erillisten maisterihakujen kautta (kauppakorkeakoulun ulkopuoliset hakijat). Kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM, 120 opintopistettä) kuuluu pääaineen opintoja, sekä tarvittaessa lisäksi suoritettavia täydentäviä opintoja. Opintojen tarkempi sisältö riippuu opiskelijan suorittaman kandidaatin tutkinnon sisällöstä. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle myönnetään oikeus käyttää ekonomin arvoa. Maisterivaiheen opinnoissa kieli on pääosin englanti, opintosuorituksia on mahdollista tehdä myös suomeksi.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun KTM-tutkintoon johtavat koulutusohjelmat ovat:

  • Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelma (International Business Management)
  • Laskentatoimen maisteriohjelma (Financial and Management Accounting)
  • Markkinoinnin maisteriohjelma (Marketing)
  • Taloustieteen maisteriohjelma (Economics)
  • Rahoituksen maisteriohjelma (Finance)

Lisätietoja kauppatieteellisen alan koulutusohjelmista löytyy Oulun yliopiston koulutustarjonta -sivulta.

Viimeksi päivitetty: 11.7.2016