Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutusohjelmauudistus

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutusohjelmat uudistuivat syksyllä 2014. Mikä muuttuu nykyisille opiskelijoille:
Korvaavuusohje (pdf, päivitetty 1.11.2017)
Korvaavuusohje lukuvuoden 2019-2020 opetussuunnitelman mukaisesti (päivitetty 1.3.2019)

Opinto-ohjaus pääaineittain:

Taloustiede: Mikko Vaaramo
Laskentatoimi: Sinikka Moilanen
Rahoitus: Mirjam Lehenkari (KTK), Hamed Salehi (KTM)
Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: Jan Hermes ja Lauri Haapanen
Markkinointi:  Eeva-Liisa Oikarinen ja Saila Saraniemi (+2 opiskelijat)

HOPS-ohje ja -lomakkeet vanhan rakenteen mukaan suorittaville.

Yleistä koulutusohjelmauudistuksesta

Syksystä 2014 eteenpäin kaikki uudet opiskelijamme suorittavat saman kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon, jonka jälkeen heillä on mahdollisuus hakea tiettyyn pääaineeseen suorittamaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa. Maisterin tutkintoon kaikilla uusilla opiskelijoilla on automaattisesti oikeus, mutta pääaine määräytyy hakuprosessin tuloksena siinä vaiheessa kun kandidaatin tutkinto on suoritettu.

Suurin muutos aiempaan on se, että kandidaatin opintonsa vuonna 2014 ja sen jälkeen aloittavilla opiskelijoilla ei ole tiettyä tarkennettua pääainetta kuten tähän saakka (esim. markkinointi tai rahoitus), eikä myöskään opiskelemaan haettaessa tuota pääainetta määritellä, vaan hakukohteena on ´Kauppatieteet´. Uudessa kandidaatin tutkinnon opinto-ohjelmassa mikään talous- tai liiketaloustieteen aine (taloustiede, rahoitus, laskentatoimi, kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen tai markkinointi) ei korostu erityisesti, vaan kaikkia opintosisältöjä on mukana yhtä paljon. Ohjelma tulee siten olemaan niin sanottu ´generalistinen´ liiketoiminnan koulutusohjelma. Intensiivinen, omaan pääaineeseen keskittyvä opiskelu painottuu maisterivaiheeseen.

Miksi koulutusohjelmia uudistetaan?

Uudistuksen ensisijainen motivaattori on ollut tarve selkeyttää ohjelmamme oppimistavoitteita ja sitä on seurannut tarve yhtenäistää opiskelijoiden opintopolkuja. On haluttu tarjota opiskelijoille laaja-alaisemmat valmiudet liiketoiminnasta sekä hyvä liiketoimintaosaamisen yleissivistys pohjaksi maisterivaiheen intensiiviselle, pääainekohtaiselle opiskelulle. Muutoksella haetaan myös koulutusohjelman parempaa johdettavuutta ja johdonmukaisuutta sekä ennustettavuutta opintopolkuihin ja opintosuorituksiin. Tavoitteenamme on tämän uudistuksen avulla tarjota opiskelijoille entistä paremmat eväät työelämään.

Miten uudistus vaikuttaa ennen syksyä 2014 aloittaneisiin opiskelijoihin?

Sekä kandi- että maisterivaiheen ohjelmat uudistuvat 2014 syksystä eteenpäin, eikä eri ohjelmia pidetä yllä rinnakkaisina. On kuitenkin tärkeää huomata, että jokaisella ennen syksyä 2014 aloittaneella opiskelijalla on oikeus opiskella oman aloitusvuotensa tutkintovaatimusten (esim. yhteisten opintojen sisältö, sivuaineiden määrä, pääaineen opintojen määrä) mukaisesti siinä pääaineessa johon hän on opiskelupaikan saanut. Tämä tarkoittaa sitä, että kauppakorkeakoulun tehtävä on suunnitella korvaavuus eri kurssien välillä valmiiksi. Ks. Korvaavuusohje opiskelijoille (yllä).

Mikään merkittävä uudistus ei toteudu ilman hankaluuksia muutosvaiheessa, eli opiskelijoidemme kannattaa toki varautua siihen, että vähintäänkin pientä ´säätöä´ omaan HOPSiin voi joutua tekemään syksyllä 2014.

Entä jos joku nykyinen opiskelija olisikin kiinnostunut vaihtamaan uuteen ohjelmaan heti kun se alkaa?

Tämä on myös mahdollista myös ennen vuotta 2014 aloittaneiden osalta. Tällöin luonnollisesti pyritään siihen, että jo suoritetut opinnot voidaan ottaa osaksi uutta tutkintoa.

Miten maisterivaiheen valinta toteutetaan aikanaan kun uuden ohjelman mukaisesti opiskelleet ovat saaneet kandin paperinsa?

Opinto-oikeus maisterin tutkintoon (KTM) on olemassa kaikilla opiskelijoilla alusta asti. Kandidaatin tutkinnon loppupuolella toteutetaan erillinen valinta, jossa paikat eri pääaineisiin jaetaan opintomenestyksen ja opiskelijan oman kiinnostuksen perusteella. Kaikkien tulee siis tuossa haussa päästä johonkin pääaineeseen.

Millä kielellä opetus toteutetaan uudessa ohjelmassa?

Kandivaiheen opinnot ovat pääasiassa suomeksi. Noin neljännes ohjelman kauppatieteiden kursseista järjestetään englanniksi. Maisterivaiheen opinnot järjestetään suurelta osin englanniksi.

Hakeutuminen maisterivaiheen pääaineisiin

Kauppatieteiden kandidaattiohjelman kolmantena vuonna järjestetään maisterivaiheen pääainehaku. Maisterivaiheeseen hakeudutaan seuraavin perustein:

1) Opintomenestys (keskiarvo) kauppatieteiden 55 op perusopintojaksoista.
2) Opiskelijan toivoma pääaineiden ensisijaisuusjärjestys.

Ensimmäinen maisterivaiheen pääainehaku järjestettiin syksyllä 2015. Paikkoja maisterivaiheeseen on varattu pääaineittain lukuvuosittain seuraavasti: Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen 40, laskentatoimi 40, markkinointi 50, rahoitus 25 ja taloustiede 25.

Siirtyminen suorittamaan uuden tutkintorakenteen mukaista KTK- ja/tai KTM -tutkintoa

Uuteen tutkintorakenteeseen on voinut siirtyä elokuun 2014 alusta alkaen. Lue ohjeet täältä.

Viimeksi päivitetty: 27.3.2019