Lakkautetut tutkinto-ohjelmat

Tiedote lakkautetuissa koulutusohjelmissa opiskeleville opiskelijoille

Oulun yliopiston koulutustarjontaa uudistetaan. Oulun yliopistossa on useita rinnakkaisia tutkinto-ohjelmia, joissa ei käytännössä ole toimintaa ja joissa ei ole ollut opiskelijavalintaa. Rinnakkaiset tutkinto-ohjelmat yhdistämällä selkiytetään koulutustarjontaa ja vähennetään tutkinto-ohjelmien määrää.

Opiskelijalla, joka yliopiston hallituksen päätöksen (16.12.2014, § 4) voimaan tullessa on ollut opiskelijana lakkautettavassa tutkinto-ohjelmassa, on oikeus siirtyä opiskelemaan päätöksessä mainittuun vastaavaan, rinnakkaiseen tutkinto-ohjelmaan. Opiskelijalle hyväksiluetaan täysimääräisesti kaikki aikaisemmassa tutkinto-ohjelmassa suoritetut opinnot.

Kauppakorkeakoulun opintoneuvojat auttavat HOPS:n laatimiseen liittyvissä asioissa. Opiskelijoihin otetaan mahdollisuuksien mukaan yhteyttä, selvitetään opintojen nykytila ja laaditaan tarvittaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opiskelija voi myös itse ottaa yhteyttä osoitteeseen: study.business(at)oulu.fi.

Lakkautettu tutkinto-ohjelma, pääaine Tutkinto-ohjelma, johon opiskelija siirretään
Tietoteollisen liiketoiminnan koulutusohjelma Markkinoinnin koulutusohjelma
Logistiikan koulutusohjelma Logistiikka
Palvelujohtamisen ja logistiikan koulutusohjelma Logistiikka

 

Lue lisätietoja:
- Oulun yliopiston lakkautetut tutkinto-ohjelmat
- Opintojen lisäajan hakeminen

Viimeksi päivitetty: 1.8.2016