Laskentatoimen tutkimus

Laskentatoimen yksikön tutkimushankkeet tarkastelevat laajasti määritellen hallinto- ja omistajaohjausjärjestelmiä, eli niin kutsuttua Corporate Governancea. Laskentatoimen yksikössä toteutettavan tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka sekä yritykset että julkiset organisaatiot voisivat järjestää hallintonsa tehokkaasti ja vakaalle pohjalle. Corporate Governance on ollut viime vuosina vilkkaan julkisen keskustelun kohteena ja monipuolisen ymmärtämisen varmistamiseksi sitä tarkastellaankin laskentatoimen yksikössä sekä ulkoisen että johdon laskentatoimen näkökulmista.

Meneillään olevissa tutkimushankkeissa tarkastellaan esimerkiksi ylimmän johdon ja sisäpiiriläisten ominaisuuksien ja luonteenpiirteiden vaikutusta yrityksen raportointiin sekä taloudellisiin päätöksiin, ympäristöraportoinnin roolia yrityksen päätöksenteossa, liike-elämän laskentajärjestelmien siirtoa julkisiin organisaatioihin, kustannuslaskentajärjestelmien vaikutusta julkisella sektorilla sekä ohjausjärjestelmien suhdetta informaatioteknologiaan ja –järjestelmiin.

Viimeksi päivitetty: 15.7.2016