Markkinoinnin tutkimus

Markkinoinnin tutkimus Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa rakentuu kolmen ydinalueen ympärille. Ensimmäinen ydinalue on teollinen markkinointi, erityisesti yritysten väliset suhteet ja arvoa luovat verkostot. Toinen ydinalue on elektroninen liiketoiminta, jossa keskeisiä tutkimusteemoja ovat digitaalinen markkinointi, sosiaalinen media ja mobiilikauppa. Kolmantena ydinalueena on logistiikka, jossa erityisenä tutkimuskohteena ovat logistiset palvelut ja ulkoistaminen. Palvelut ja palveluliiketoiminnan johtaminen on poikkileikkaava teema, jota tutkitaan monitieteisessä SHARP-ryhmässä (Sensing and Shaping Service Business Relationships) – tämä ryhmä on yksi Martti Ahtisaari Instituutin tutkimusryhmistä kaudella 2013-2015.

Markkinoinnin tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa. Kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä tehdään hankkeissa, joista monia rahoittavat mm. Suomen Akatemia ja Tekes. Tavoitteena on tuottaa korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta, jota julkaistaan vertaisarvioiduissa kansainvälisissä tiedejulkaisuissa.

Markkinoinnin tutkimuksen edistämistyöryhmä (2017)

Markkinoinnin tutkimuksen edistämistyöryhmä (MTETR) pyrkii kehittämään markkinoinnin yksikössä tehtävää tutkimusta. Mahdolliset kysymykset ja/tai palautteet voi lähettää työryhmän pj:lle tai jäsenille.

Jäsenet:

KTT Hanna Komulainen (pj)
(hanna.komulainen(at)oulu.fi)
 
KTT Mari Juntunen
(mari.juntunen(at)oulu.fi)
 
FM Eeva-Liisa Oikarinen, tohtorikoulutettava
(eeva-liisa.oikarinen(at)oulu.fi)
 
KTM Eija-Liisa Heikka, tohtorikoulutettava
(eija-liisa.heikka(at)oulu.fi)
 
KTM Marianne Ylilehto, tohtorikoulutettava
(marianne.ylilehto(at)oulu.fi)
 

Viimeksi päivitetty: 12.9.2017