Mentorointi

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun mentorointi on aloitusvuoden 1996 jälkeen kehittynyt jokavuotiseksi, kaikki pääaineet kattavaksi toiminnaksi. Kansainväliset tutkinto-opiskelijamme tuovat ohjelmaan lisäulottuvuutta. Toteutuskieli on osittain englanti. Haemme vuosittain työelämämentoreita opiskelijoille kesän ja alkusyksyn aikana. Etsimme asiantuntija- tai liikkeenjohdon tehtävissä toimivia mentoreita yliopiston alumnien joukosta sekä Oulun alueella toimivista organisaatioista.

Mentoroinnin tarkoituksena on tukea loppuvaiheen opiskelijaa uraan ja urasuunnitteluun sekä omiin valintoihin liittyvissä kysymyksissä. Mentoroinnissa opiskelija saa oman mentorin, kauppakorkeakoulun alumnin, jonka kanssa hän käy keskustellen läpi uraan ja opiskeluun liittyviä teemoja.

Yliopisto järjestää kaksi yhteistä tapaamista, mutta ohjelman pääpaino on mentorin ja hänen aktorinsa, opiskelijan, kahdenkeskisissä tapaamisissa, joita on yleensä kolmesta kahdeksaan. Tapaamisten suunnittelusta ja valmistelusta vastaa opiskelija. Tapaamisissa keskustellaan opiskelijaa askarruttavista uraan ja työelämään liittyvistä aiheista, ja mentori voi mm. kertoa opiskelijalle omasta urakehityksestään ja tähän vaikuttaneista valinnoista sekä opastaa opiskelijaa työelämään siirtymisessä oman kokemuksensa pohjalta. Ohjelman myötä syntyy uusia yhteyksiä opiskelijoihin, muihin mentoreihin ja kauppakorkeakouluun.

Syksystä 2016 alkaen kauppakorkeakoulu on mukana koko yliopiston kattavassa mentorointiohjelmassa. Tämä tarjoaa niin mentoreille kuin opiskelijoillekin laajemmat varkostoitumismahdollisuudet.

Lukuvuoden 2016-2017 ohjelma käynnistyy yhteistapaamisella Tellus Innovation Arenalla Linnanmaan kampuksella 18.10. klo 16.30. Ohjelma jatkuu huhtikuuhun 2017. Lisää infoa ja ilmoittautuminen tämän linkin kautta!

Annamme mielellämme lisätietoja:

Tietoa opiskelijoiden hakuaikataulusta Opiskelu-otsikon alla.

Viimeksi päivitetty: 2.4.2019