Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö

Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikössä työskentelee noin 50 tutkimus- ja opetushenkilökunnan jäsentä, jotka julkaisevat säännöllisesti korkealaatuisissa julkaisuissa.

Tavoitteenamme on lisätä ymmärrystä monimutkaisista ja haastavista organisationaalisista toiminnoista ja prosesseista kysymällä ajatuksia herättäviä kysymyksiä ja haastamalla nykyisiä näkemyksiä.

Kysymme ajatuksia herättäviä kysymyksiä ja haastamme nykyisiä näkemyksiä

Tutkimuksen painopisteet

Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan tutkimuksen pääpainopisteet ovat kansainvälisen yrittäjyyden, avoimen innovoinnin, ostokäyttäytymisen ja palveluliiketoiminnan tutkimisessa.

Nousevia tutkimusalueita ovat verkottuneet julkiset hankinnat, organisaation muutos, palvelumuotoilu, start-up- ja nopeasti kasvavat yritykset, käytännön strategia sekä teknologia, tiede ja oranisaatiot.