University of Oulu, 2019

Lukiolaisten yrittäjyyskurssi käynnistyy maaliskuussa

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu panostaa jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan kehittämiseen käynnistämällä maksuttoman lukiolaisille suunnatun Boosti yrittäjyyteen -verkkokurssin maaliskuussa.

Lukiolaisille suunnattu maksuton Boosti yrittäjyyteen -kurssi käynnistyy 9.3.2020 avoimessa yliopistossa. Lukiolaiset voivat hyödyntää kurssista saamansa kaksi (2) opintopistettä myöhemmin yliopisto-opinnoissaan hyväksilukemalla ne osaksi Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yrittäjyyden sivuaineopintoja.

Yhteistyöllä eväitä yliopisto-opintoihin

Koska tarve hankkia uutta tietoa ja osaamista kasvaa koko ajan, on yliopistojen kehitettävä erilaisia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia, kuten joustavia verkko-opintokursseja, eri elämäntilanteisiin. Yrittäjyys tarjoaa oivan kehyksen 2020-luvun nopeasti kehittyvän ja digitalisoituvan maailman tarkasteluun. Samalla se valmistaa lukiolaisia yliopisto-opintojen pariin siirtymiseen.

Boosti yrittäjyyteen -kurssi tutustuttaa lukiolaiset tehokkaasti kauppatieteiden opiskeluun sekä kartuttaa tieteenalalla tarvittavia tietoja ja taitoja. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa muun muassa hahmottaa liiketoimintaympäristön mahdollisuuksineen, tuntee yrityksen ja liiketoiminnan kehittämisen menettelytapoja ja välineitä sekä tietää vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan periaatteet ja mahdollisuudet. Kurssi on suunniteltu yhteistyössä lukiolaisten ja lukio-opettajien kanssa.

Yrittäjyysopinnoista boostia tulevaisuuden tekijöille

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun kaikille yliopiston tutkinto-opiskelijoille avoin yrittäjyyskoulutus on saavuttanut ennätyksellisen suosion viime vuosien aikana. Siihen on osallistunut opiskelijoita eri koulutusaloilta historiasta lääketieteeseen ja kaikilta tasoilta ensimmäisen vuoden opiskelijoista väitösopiskelijoihin. Nyt on lukiolaisten vuoro päästä osaksi tulevaisuuden tekijöiden koulutusta!

Ilmoittaudu kurssille avoimessa yliopistossa:

https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/node/192950

Lisätietoja antaa:

Sari Perätalo, sari.peratalo@oulu.fi, puhelin 0294 481 965

http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/yrittajyyden-sivuaine

Viimeksi päivitetty: 12.2.2020