Väitöstilaisuus: Timo Pohjosenperä

Torstai, toukokuu 28, 2020

KTM Timo Pohjosenperän (logistiikka) väitöskirja Arvon yhteisluonti terveydenhuollon logistiikassa tarkastetaan Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa torstaina 28.5.2020 klo 12 alkaen. Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoom-palvelun kautta. Linkki etäyhteyteen.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Jan de Vries (Groningenin yliopisto) ja kustoksena professori Jari Juga (Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu).

Väitöskirja Jultikassa

Terveydenhuollon logistiikan arvo korostuu häiriötilanteissa

Palvelujen kehittämisessä ensisijaista on asiakastarpeiden ja arvonluonnin ymmärtäminen. Terveydenhuollon logistiikassa oppia voidaan ottaa teollisuuden ja vähittäiskaupan aloilta, mutta huomioitavia ominaispiirteitäkin on.

Hoitohenkilökunta on keskeinen henkilöstöryhmä terveydenhuollon logistiikan arvonluonnissa sekä palvelun arvon kokijoina että tekijöinä. Kun tarvittavat materiaalit ovat helposti saatavilla, voivat hoitajat keskittyä hyvillä mielin potilastyöhön. Puutteet ja häiriöt materiaalitoimituksissa aiheuttavat epävarmuutta ja stressiä hoitajille, mutta toisaalta auttavat tunnistamaan mahdollisia riskejä ja tehottomuutta palveluprosesseissa.

Logistiikkapalvelujen kehittämiseen tarvitaan hoitohenkilökunnan ja tukipalveluhenkilökunnan yhteistyötä – arvon yhteisluontia. Silloin he voivat ymmärtää toistensa työn sisältöjä ja siten kehittää työnjakoa molempia osapuolia hyödyttäväksi. Tuloksena ammattitaitoisen varastohenkilön työpanos voi vastata jopa kolmen hoitajan aiemmin tekemää logistista työtä. Siten sairaaloiden kannattaa myös taloudellisesti tarkasteltuna panostaa logistiikkapalvelujen kehittämiseen.

Arvon yhteisluontia voidaan toteuttaa modularisoimalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi osastovarastojen tekemistä keskenään samanlaisiksi, logististen ja hoidolliset prosessien eriyttämistä, sekä tukipalvelutoimijoiden erikoistumista omiksi asiantuntijaorganisaatioikseen.

Myös sijainnilla on merkitystä. Hoitotarvikkeiden tulee sijaita lähellä hoidettavaa potilasta, mutta logistisesta prosessista voidaan erottaa osia sairaala-alueen ulkopuolelle. Tämä mahdollistaa esimerkiksi riittävät ja asianmukaiset tilat keskusvarastolle ja auttaa hallitsemaan logistiikkapalveluita myös laajempina maantieteellisinä kokonaisuuksina. Toki palvelu tulee suunnitella huolellisesti eri toimijoiden yhteistyönä, jolloin fyysisen etäisyyden kasvattaminen tuo ihmisiä saman suunnittelupöydän ääreen ja siten lisää arvon yhteisluontia.

Lisää kalenteriin

Tapahtuman sijainti

https://oulu.zoom.us/j/62895698593

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 19.5.2020