University of Oulu, 2016

Väitöstilaisuus: Julius Francis Gomes

Tiistai, elokuu 25, 2020

KTM Julius Francis Gomesin (kansainvälinen liiketoiminta) väitöskirja Liiketoimintamallit, ekosysteemit ja digitaalinen integroitu terveydenhuolto tarkastetaan Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa tiistaina 25.8.2020 klo 12 alkaen salissa TA105. Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä Zoom-palvelussa.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Christopher L. Tucci (Imperial College Business School) ja kustoksena dosentti Petri Ahokangas (Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Martti Ahtisaari Instituutti). 

Väitöskirja Jultikassa

Toisiaan täydentävät liiketoimintamallit avain kestäviin digitaalisen terveydenhuollon ekosysteemeihin

Väestön ikääntyminen ja kroonisten sairauksien lisääntyminen on aiheuttanut julkisen terveydenhuollon ylikuormittumisen globaalisti. Tämän seurauksena myös yksityiset yritykset ovat saaneet mahdollisuuden tarjota digitaalisia terveydenhuollon palveluita.

Oulun kauppakorkeakoulussa tehty väitöskirjatutkimus nostaakin esiin kaksi keskeistä digitaalisen terveydenhuollon trendiä. Digitaalisten viestintäteknologioiden kehitys on synnyttänyt tilanteen, jossa digitaalisista ratkaisuista ja palveluista tulee yhä enenevässä määrin integroituneita. Samalla terveydenhuollon perinteisten toimijoiden rinnalle on noussut uudenlaisia yrityksiä, jotka ovat muutamassa koko terveydenhuollon kontekstin ekosysteemiksi. Tässä ekosysteemissä eri toimijoiden terveydenhuollolle tuoma lisäarvo kumuloituu ja täydentää toisiaan.

Tutkimus osoittaa, kuinka eri toimijoiden liiketoimintamallit liittyvät toisiinsa arvonluonnissa yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien ja kilpailuetujen etsimisen ja hyödyntämisen kautta.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa tulevaisuuden terveydenhuoltoa kehitettäessä. Esimerkiksi erilaisten digitaalisen terveydenhuollon yhteistyömallien arvontuottokykyä voidaan arvioida ja kehittää liiketoimintamalleja hyödyntämällä.

Tutkimus nostaa esiin myös käytännöllisesti relevantteja teemoja toisiaan täydentävien liiketoimintamallien rakentamiseen tulevaisuuden terveydenhuollon ekosysteemeissä.

Lisää kalenteriin

Tapahtuman sijainti

https://oulu.zoom.us/j/69735566011

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 24.8.2020