Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle - Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035

ARVOVESI

Projektin kuvaus

Oulujoki on Pohjois-Suomessa sijaitseva suuri rakennettu joki, jonka laaja vesistöalue ulottuu Suomen itärajalta Perämeren rannikolle. Oulujoen vesistöalueella on tehty alueellisesti ja aihepiireiltään pääsääntöisesti rajattuja selvityksiä, eikä vesistöön liittyviä suunnitelmia ole riittävästi kytketty maakuntien ja kuntien kehittämisohjelmiin. Koko Oulujoen vesistöä koskeva ja kattavasti vesistöalueen eri teemasisällöt tulevaisuuden näkemyksineen huomioiva selvitystyö puuttuu.

Hankkeen tavoitteena on vesienhoidon, vesivoiman, kalatalouden, alueiden käytön ja elinkeinoelämän tavoitteet yhteen sovittavan toimintamallin kehittäminen Oulujoen vesistöalueelle. Hankkeen aikana muodostettavassa vesistövisiossa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet niin luontoympäristön, luonnonvarojen käytön, alueen elinvoimaisuuden, vähähiilisen talouden kuin matkailun kehittämisen osalta.

Hankkeen tuloksena syntyy monitieteiseen tietoon ja yhteistyöprosessiin pohjautuva Oulujoen vesistöalueen vesistövisio vuodelle 2035. Vesistövisio sisältää toimenpidesuunnitelman, jolla yhdessä aseteltuihin tavoitteisiin tähdätään. Hankkeessa pyritään turvaamaan haluttujen kehityskulkujen jatkumo pitkälle tulevaisuuteen.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

  • Suomen Ympäristökeskus SYKE
  • Luonnonvarakeskus LUKE

Muita yhteistyötahoja ovat mm. Oulujoen vesistöalueen kunnat (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Muhos, Oulu, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Utajärvi, Vaala), vesivoimayhtiöt (Fortum Power and Heat Oy, Oulun Energia, UPM Energia, Kainuun Voima, Kajave), yksityiset toimijat (KaiCell, Sotkamo Silver, Terrafame), Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liitot, Metsähallitus, vesihuoltolaitokset, Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmä, kalastusalueet ja osakas- ja kalastuskunnat Oulujoen vesistöalueella, maanomistajat, asukkaat, elinkeinonharjoittajat ja kansalaisjärjestöt.