Koulutustoimikunta

Koulutustoimikunnan tehtävät

Koulutustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja opetussuunnitelmat sekä arvioida koulutustoiminnan laatua. Koulutustoimikunnalle voi kuulua myös muita tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille delegoimia tehtäviä.

Koulutustoimikunnan kokoonpano

Kauppakorkeakoulun koulutustoimikunnan nimittää dekaani. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimii koulutusdekaani. Koulutustoimikuntaan muista jäsenistä vähintään puolet tulee olla yliopiston opettajia ja vähintään yhden opiskelija.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutustoimikunnan jäseniä ovat:

Janne Järvinen, koulutusdekaani, puheenjohtaja
Pia Hurmelinna-Laukkanen, professori
Veikko Seppänen, johtaja
Sinikka Moilanen, yliopistonlehtori
Satu Nätti, professori
Jenna Komulainen, kauppatiet. yo.
Veera Valkeinen, kauppatiet. yo.

Heidän varajäseniään ovat:

Timo Koivumäki, professori
Antti Kauppila, ohjelmajohtaja
Jaakko Simonen, professori
Saila Saraniemi, yliopistonlehtori
Olli Joki, kauppatiet. yo.
Joni Ollikainen, kauppatiet. yo.

Muut:

Vuokko Iinatti, johtava koulutusasiantuntija, sihteeri
Ainejärjestön koulutuspoliittinen vastaava (puhe- ja läsnäolo-oikeus)

 

(Lähteet: Oulun yliopiston johtosääntö, Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö)

Viimeksi päivitetty: 21.12.2019