Koulutustoimikunta

Koulutustoimikunnan tehtävät

Koulutustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja opetussuunnitelmat sekä arvioida koulutustoiminnan laatua. Koulutustoimikunnalle voi kuulua myös muita tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille delegoimia tehtäviä.

Koulutustoimikunnan kokoonpano

Kauppakorkeakoulun koulutustoimikunnan nimittää dekaani. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimii koulutusdekaani. Koulutustoimikuntaan muista jäsenistä vähintään puolet tulee olla yliopiston opettajia ja vähintään yhden opiskelija.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutustoimikunnan jäseniä ovat:

Janne Järvinen, koulutusdekaani, puheenjohtaja
Pia Hurmelinna-Laukkanen, professori
Veikko Seppänen, johtaja
Jaakko Simonen, yliopistotutkija
Tuija Lämsä, yliopistonlehtori
Joni Ollikainen, kauppatiet. yo.
Lauri Härkönen, kauppatiet. yo.

Heidän varajäseniään ovat:

Timo Koivumäki, professori
Antti Kauppila, ohjelmajohtaja
Petri Sahlström, professori
Saila Saraniemi, professori
Siiri Harju, kauppatiet. yo.
Reeta Jutila, kauppatiet. yo.

Muut:

Vuokko Iinatti, johtava koulutusasiantuntija, sihteeri
Ainejärjestön koulutuspoliittinen vastaava (puhe- ja läsnäolo-oikeus)

 

(Lähteet: Oulun yliopiston johtosääntö, Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö)

Viimeksi päivitetty: 9.3.2020