KoKo - Korkeammalle Korkeakouluyhteistyössä

Projektin kesto: 
1.2015 - 12.2017
 
Rahoittaja: 
EAKR, Pohjois-Pohjanmaan liitto
 
Projektin kuvaus:
Oulun alueen elinkeinoelämä on kohdannut voimakkaita rakenteellisia muutoksia ja lisäksi Oulun alueelle on syntynyt kansallisesti arvioituna korkea nuorisotyöttömyys. Muutoksiin reagoiminen edellyttää toimenpiteitä, jotka edistävät yrittäjyyden syntyä ja uutta liiketoimintaa sekä pk-yritysten kasvua erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.
 
Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyönä valmisteltu ”Korkeammalle Korkeakouluyhteistyössä” (KoKo) -hanke rakentaa uutta ajattelemisen ja työn tekemisen tapaa. Toiminta tähtää uusien liiketoimintaideoiden ja uuden liiketoiminnan luomiseen sekä kasvuliiketoiminnan kehittämiseen. Tässä hankkeessa tarjoamme Oulun korkeakoulujen osaamisvarannot ja verkostot kansainvälisen kasvuliiketoiminnan tueksi. Hankkeen pääkohderyhminä ovat yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt sekä start-up ja PK-yritykset. Välillisesti hanke auttaa korkeakoulujen yrittäjyystoimintojen kehittymistä.

 
Yhteistyökumppanit:
Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oamk)

Yhteyshenkilö: 
Johanna Bluemink (johanna.bluemink@oulu.fi)
 
Verkkosivu:

Viimeksi päivitetty: 1.4.2019