Clean water by intelligent sensor network

Projektin kesto: 
6.2016 - 11.2016
Rahoittaja: 
Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES)
Rahoituksen määrä: 
EUR 60 000
Projektin kuvaus: 
Tarve puhtaasta vedestä on yksi yhteiskunnan merkittävimmistä tarpeista. Puhdas vesi sekä prosessilaadun että ympäristövaikutusten kannalta on myös merkittävä eri teollisuuden haaroille kuten paperi-, öljy- sekä lääketeollisuudelle. Puhdas vesi voi olla kriittinen teollisuudelle energian kulutuksen, raaka-aineen kulutuksen sekä päästöjen kannalta. Näin veden koostumuksen seuraaminen on noussut keskeiseksi ratkaistavaksi asiaksi monille yrityksille. Vaikka laboratoriopohjaiset analyysilaitteet muodostavat isoimman tuotesegmentin, online-tyyppisten järjestelemien uskotaan olevan nopeimmin kasvava segmentti veden laadun analysointiin. Monianalyyttinen paikan päällä tapahtuva veden laadun analysointi ja puhdistuskemikaalien vaikutuksen arviointi mahdollistaa nopean vasteajan ja reaaliaikaisen prosessin säädön mahdollistaen pienentyneen kemikaalien ja veden kulutuksen. Projektin tavoitteena on kehittää kytkettyjä sensoriratkaisuja, jotka ovat räätälöitävissä sovelluskohtaisesti. Ratkaisuihin soveltuvat liiketoimintamallit ovat myös tutkimuksen kohteena. Raman spektroskopista dataa voidaan tuottaa lähellä näytteenottopistettä, joka vähentää kustannuksia sekä lisää datan luotettavuutta. Saavutettavat edut koskien energian, veden ja kemikaalien säästöä ovat saavutettavissa yhdistämällä edullinen sensorialusta, on-line mittausinstrumentti sekä pilvipalvelun kautta tehtävä datan käsittely ja tulosten tulkinta. Kokonaiskonsepti käsittää täten useita aloja mukaan lukien teollisen internetin, veden puhdistuksen, sensoriteknologiat sekä kemikaalivalmistajat.
Yhteyshenkilö: 
Timo Koivumäki (timo.koivumaki@oulu.fi)

Viimeksi päivitetty: 1.4.2019