Väitöstilaisuus: Lotta Haukipuro

Perjantai, tammikuu 18, 2019

KTM Lotta Haukipuron (markkinointi) väitöskirja ”Käyttäjäkeskeinen tuote- ja palvelukehitys monikontekstisessa living lab -ympäristössä. OULLabs ja PATIO.”  tarkastetaan Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 18.1.2019 klo 12 alkaen.

Väitöstilaisuus järjestetään Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella salissa IT115 (Wetteri-sali).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Marko Torkkeli (Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT) ja kustoksena filosofian tohtori Leena Arhippainen (Oulun yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Väitöskirja

Living lab -menetelmien käyttö hyödyttää laajasti yritysten ja julkisen sektorin tuote- ja palvelukehitystä

Väitöstyössä on tutkittu living lab -lähestymistavan sovellettavuutta ja vaikutusta yritysten ja julkisen sektorin tuote- ja palvelukehityksessä. Tutkimus tuo merkittävässä laajuudessa uutta tietoa living labin luomasta arvosta käyttäjäkeskeisessä tuote- ja palvelukehityksessä eri konteksteissa: julkinen palvelukehitys, kaupallinen tuote- ja palvelukehitys, yrityskiihdyttämö, innovaatioinstrumentit, julkiset hankinnat ja kaupunkisuunnittelu. Tutkimus on toteutettu pääosin paikallisessa living lab -ympäristössä vuosina 2011–2018.

Tutkimus tuo uutta tietoa myös digitaalisen osallistamistyökalun pitkäaikaisesta käytöstä ja arvosta osana living lab -toimintaa. Tutkimusaineisto sisältää mm. 70 haastattelua ja 100 living lab -kehittämisaktiviteettia, joihin on osallistunut useita yrityksiä, julkisten palveluiden kehittäjiä ja asiantuntijoita, tutkijoita, loppukäyttäjiä sekä kuntalaisia.

Tulokset osoittavat, että living lab -lähestymistapa säästää sekä yksityisten että julkisten asiakkaiden resursseja ja tarjoaa vaivattoman prosessin käyttäjäkeskeiseen kehittämiseen johtaen tuotteiden ja palvelujen laadun parantumiseen. Living lab -toimintamalli parantaa tiedonkulkua ja loppukäyttäjien osallistamiskäytäntöjä asiakasorganisaatioissa. Tulokset auttavat ymmärtämään käyttäjäkeskeisen kehittämisen merkityksen yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden tuote- ja palvelukehityksessä. Tulokset osoittavat, että living lab sopii hyvin tuote- ja palvelukehitysprosesseihin useissa eri konteksteissa ja tuottaa moniulotteista arvoa yrityksille ja julkisen sektorin asiakkaille.

Tulokset kannustavat living lab -menetelmien ja työkalujen käyttöön luonnollisena ja jatkuvana käytäntönä erilaisissa tuote- ja palvelukehitysaktiviteeteissa erityisesti paikallisissa innovaatioekosysteemeissä, mutta myös kansainvälisissä ympäristöissä.

Lisää kalenteriin

Tapahtuman sijainti

IT115 (Wetteri-sali)

Tapahtuman osoite

Pentti Kaiteran katu 1, 90014 Oulu, Suomi

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 8.1.2019