University of Oulu, 2016

847 hakemusta kansainvälisiin maisteriohjelmiin

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu sai yhteensä 847 hakemusta kansainvälisiin maisteriohjelmiinsa. Määrä on suurempi kuin kaksi vuotta sitten, jolloin lukuvuosimaksut otettiin käyttöön. Tänä vuonna Oulun yliopistolla on myös tiukempi apurahaohjelma sekä ankarammat kielivaatimukset.

Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelma oli jälleen suosituin kaikista yliopiston haettavana olleista maisteriohjelmista. Siihen saapui 312 hakemusta. Myös muut kauppakorkeakoulun ohjelmat saivat hyvin hakemuksia (Markkinointi 145, Laskentatoimi 137, Rahoitus 135 ja Taloustiede 118 hakemusta).

EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2017. Nämä hakijat voivat hakea Oulun yliopiston apurahaohjelman apurahaa, joka kattaa 75 % heidän lukukausimaksustaan. Yliopiston tasolla stipendiä haki 77% lukuvuosimaksuvelvollisista.

Opiskelijavalinnat kansainvälisen maisterihaun osalta julkaistaan maaliskuun alussa, minkä jälkeen valituksi tulleet ilmoittavat, ottavatko opiskelupaikan vastaan.

Viimeksi päivitetty: 24.1.2019