Kevään 2020 yhteishaku on päättynyt.

Kiitos kaikille hakijoille!

Koulutusohjelmat

Koulutamme kauppatieteellisen alan asiantuntijoita tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Tarjoamme koulutusta kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritasolla. Lisäksi tarjoamme liikkeenjohdon Executive MBA –koulutusta.

Laaja-alaisessa kandiohjelmassa opiskellaan kaikkia kauppatieteen osa-alueita kolmen vuoden ajan. Pääaineeseen erikoistutaan maisterivaiheessa. Erikoistumisvaihtoehdot ovat:

  • kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen (International Business Management)
  • laskentatoimi (Financial and Management Accounting)
  • markkinointi (Marketing)
  • taloustiede (Economics)
  • rahoitus (Finance)

Maisteriohjelmat on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat suorittaneet vähintään yliopistollisen kandidaatin tutkinnon tai tradenomin (AMK) tutkinnon. Kansainvälisiin maisteriohjelmiin on erillinen hakuaika (8.-22.1.2020). Suomenkieliseen laskentatoimen maisteriohjelmaan haku tapahtuu korkeakoulujen toisessa yhteishaussa (18.3.-1.4.2020).

Tutustu tarkemmin koulutusohjelmiimme alla.

Muut hakuväylät
Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun voi hakea myös avoimen väylän kautta suorittamalla avoimessa yliopistossa vaadittavat opintojaksot. Haku tapahtuu korkeakoulujen yhteishaussa avoimen väylän hakukohteen kautta. Siirtohaku on tarkoitettu opiskelijalle, jolla on kandidaattiopinnot kesken ja joka haluaa vaihtaa saman tai läheisen alan opintoihin toiseen yliopistoon tai vaihtaa opiskeluoikeuden läheisen alan opintoihin Oulun yliopistossa niin, että tavoitetutkinto vaihtuu.
Sivuaineopinnot ja erilliset opinnot
Järjestämme kauppatieteellistä sivuaineopetusta useassa eri opintokokonaisuudessa, jotka on tarkoitettu Oulun yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijoille. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, kielikokeita tai arvosanoja erillisinä opintoina. Opiskeluoikeus myönnetään ensisijaisesti joko ammattipätevyyden lisäämiseksi tai jossakin muussa oppilaitoksessa suoritettavaa tutkintoa varten.