Vaihto-opiskelu

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoilla on runsaasti mahdollisuuksia kansainväliseen vaihto-opiskeluun. Tarjolla on erimittaisia vaihtokausia eri vaihto-ohjelmien kautta.

Tältä sivulta löydät perustietoa vaihtomahdollisuuksista ja hakuprosessista. Tarkemmat tiedot eri vaihto-ohjelmista löydät vasemmalla olevilta alasivuilta ja eri linkeistä.

Erasmus- ja Norek-vaihdot järjestetään tiedekunnassa. Kauppakorkeakoulun Erasmus- ja Norek-vaihtoja koordinoi Riitta Kataja, sähköposti: study.business(at)oulu.fi, vastaanotto tiistaisin klo 10-11 ja torstaisin klo 13-14 huoneessa KE217 (Opintokatu, G2-ovi, 2. krs)

Kaikille opiskelijoille avoimet kaukokohteet koordinoidaan yliopiston keskitetyissä koulutuspalveluissa, mutta kauppakorkeakoulun omat kaukokohteiden sopimukset koordinoidaan tiedekunnassa. Kauppakorkeakoulun kaukokohteet löytyvät tästä listasta.

Vasemmalta löydät linkit Erasmus- ja Norek-hakujen sivuille.

Tutustu lisäksi yliopiston yhteisten koulutuspalveluiden vaihtosivuihin, jotka löytyvät täältä. Kohteisiin voi tutustua myös lukemalla vaihtaripalautteita. Vaihtaripalautteita löydät SoleMovesta, lisäksi vaihtoblogeja löytyy täältä.

Jos sinulla on kysyttävää vaihtoasioista, lähetä viesti osoitteeseen study.business(at)oulu.fi.

Jos olet juuri palaamassa vaihdosta, lue täältä mitä sinun tulee tehdä (vaihdon raportointi SoleMOVE:ssa, vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen).

Vaihto-opiskelun edellytyksistä

Vaihtoon hyväksytyillä opiskelijoilla on oltava vähintään yksi opiskeluvuosi takanaan (n. 60 op suoritettuna) sekä ulkomailla opiskelun edellyttämät akateemiset ja käytännön valmiudet. Tämä tarkoittaa että 1. vuoden kandidaattivaiheen opiskelija voi lähteä vaihtoon aikaisintaan 2. opiskeluvuonnaan. Jos opiskelija lähtee vaihtoon suorittamaan syventäviä opintoja (master/graduate-tason opintojaksoja), opiskelijalla tulisi olla KTK-tutkintoon kuuluvat opinnot suoritettuna ja usein myös vaihtokohteen vaatima KTK-tutkinto ennen vaihtoon lähtöä.

Eri kohdeyliopistoilla ja eri vaihto-ohjelmissa voi olla muitakin vaatimuksia esimerkiksi edeltäviin opintoihin liittyen, tarkista siis tarkemmat ohjeet kunkin vaihto-ohjelman hakukuulutuksesta.

Kielitaidon tulee olla riittävällä tasolla vaihtoon lähdettäessä: vähintään B2-taso opiskelukielessä. Jotkut kohteet vaativat hakijoilta kansainvälisen kielitestin (esim. IELTS, TOEFL) - tarkista hakuohjeet kohteen nettisivuilta.

Vaihto-opinnot tulee aina sisällyttää tutkintoon. Vaihto-ohjelmiin hyväksymisen yhtenä ehtona on, että opiskelija sisällyttää vaihdossa suorittamansa opinnot KTK- ja/tai KTM-tutkintoon. Opiskelijan tulee siis suunnitella HOPSinsa siten, että vaihto-opinnot mahtuvat (voidaan hyväksilukea) tutkintoon esim. sivuaineena. Vaihtoon hyväksytyn opiskelijan täytyy hyväksyttää opintosuunnitelmansa (Learning Agreement) kauppakorkeakoululla ennen vaihtoa. Opintosuunnitelmassa tulee olla 25-30 opintopisteen verran suoritettavia kursseja. Vaihto-opintojen hyväksilukemisesta löydät tietoa täältä.

Opinnot vaihdossa

Osa kohdeyliopistoista on hyvin tiukkoja ja rajoittavat opinto-oikeuden koskemaan vain sopimustiedekuntaa. Osa yliopistoista on taas joustavia ja opintoja saa valita melko vapaasti muistakin tiedekunnista. Hyvin monissa yliopistoissa tarjotaan kohdemaan kielen lisäksi myös englanninkielisiä kursseja. Erasmus-vaihtoyliopistojen omilta verkkosivuilta löytyy hyödyllistä tietoa opinnoista, lukukausien alkamisesta ja päättymisestä, asumisesta, jne. Kannattaa lukea myös jo vaihdossa olleiden vaihtaripalautteita SoleMOVEsta.

Vaihtohaun valintapäätökset

Tiedekunta pyrkii valitsemaan vaihtoon lähetettävät opiskelijat mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen, ja valinnasta ilmoitetaan kaikille paikkoja hakeneille. Kv-koordinaattori ilmoittaa valitut opiskelijat kohdeyliopistoille. Lopullisen hyväksymispäätöksen tekee kaikkien opiskelijoiden kohdalla vastaanottava yliopisto. Vaihtoon valitun opiskelijan pitää täyttää myös kohdeyliopiston omat hakulomakkeet.

Valituksi tuleminen

Mikäli opiskelija tulee valituksi vaihtoon, hänelle tarjotaan vaihtopaikka. Opiskelijan tulee vahvistaa (confirm) vaihtoon lähtö SoleMovessa.

Hylätyksi tuleminen

Opiskelijan hakemus hylätään, jos hän on täyttänyt hakulomakkeen puutteellisesti eikä pyynnöstä huolimatta ole toimittanut täydennyksiä pyydetyssä ajassa tai jos hakemus on saapunut myöhässä eikä opiskelija ole esittänyt erittäin pätevää ja dokumentoitua syytä myöhästymiselle. Opiskelijan hakemus voidaan hylätä myös, jos hän on aikaisemmin hakenut ja ottanut vastaan tarjotun samantasoisen (KTK tai KTM) vaihtopaikan, mutta on perunut paikkansa annetun määräajan jälkeen ilman pätevää syytä.

Viimeksi päivitetty: 23.11.2018