Opiskelu kauppakorkeakoulussa

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on yksi kauppatieteiden kandidaatin (KTK) -tutkintoon johtava koulutus ja viisi kauppatieteiden maisterin (KTM) -tutkintoon johtavaa maisteriohjelmaa (ml. kansainväliset maisteriohjelmat).

Laaja-alaisen KTK-tutkinnon (180 op) pääaine on kauppatieteet, joka sisältää opintoja kaikista maisterivaiheen pääaineista. Kaikki opiskelijat suorittavat samat kauppatieteiden kurssit (yhteensä 120 op). Intensiivinen, yhteen oppiaineeseen keskittyvä opiskelu painottuu maisterivaiheeseen. Kanditutkinnon opetuskieli on pääosin suomi.  

KTM-tutkintoon (120 op) johtavien maisteriohjelmien opetuskieli on englanti. Ohjelmat ovat:

Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelma (International Business Management)
Laskentatoimen maisteriohjelma (Financial and Management Accounting)
Markkinoinnin maisteriohjelma (Marketing)
Taloustieteen maisteriohjelma (Economics)
Rahoituksen maisteriohjelma (Finance)

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa voi myös suorittaa tieteellisenä jatkotutkintona kauppatieteiden tohtorin (KTT) tutkinnon. Jatkotutkinnon pääaineet ovat samat kuin maisteriohjelmissa.

Executive MBA ja muu liikkeenjohdolle suunnattu koulutus on keskitetty Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteydessä toimivaan Martti Ahtisaari Instituuttiin.

Opiskelijalle-sivustolla on opintoihin liittyvä tieto opiskelijoille ja henkilökunnalle.  

Viimeksi päivitetty: 31.10.2019