Mentorointi

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun (OyKKK) mentorointi on aloitusvuoden 1996 jälkeen kehittynyt jokavuotiseksi, kaikki pääaineet kattavaksi toiminnaksi. Kansainväliset tutkinto-opiskelijamme tuovat ohjelmaan lisäulottuvuutta. Toteutuskieli on osittain englanti.

Mentoroinnin tarkoituksena on tukea loppuvaiheen opiskelijaa uraan ja urasuunnitteluun sekä omiin valintoihin liittyvissä kysymyksissä. Mentoroinnissa opiskelija saa oman mentorin, kauppakorkeakoulun alumnin, jonka kanssa hän käy keskustellen läpi uraan ja opiskeluun liittyviä teemoja.

Mentorointiohjelman keskiössä ovat opiskelijan ja mentorin keskinäiset tapaamiset, joiden suunnittelusta ja valmistelusta vastaa opiskelija. Tapaamisissa keskustellaan opiskelijaa askarruttavista uraan ja työelämään liittyvistä aiheista, ja mentori voi mm. kertoa opiskelijalle omasta urakehityksestään ja tähän vaikuttaneista valinnoista sekä opastaa opiskelijaa työelämään siirtymisessä oman kokemuksensa pohjalta. Ohjelman myötä syntyy uusia yhteyksiä opiskelijoihin, muihin mentoreihin ja kauppakorkeakouluun.

Syksystä 2016 alkaen OyKKK on mukana koko yliopiston kattavassa mentorointiohjelmassa. Tämä tarjoaa niin mentoreille kuin opiskelijoillekin laajemmat varkostoitumismahdollisuudet.

Viimeksi päivitetty: 15.5.2019