Mentorointi

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun (OyKKK) mentorointi on aloitusvuoden 1996 jälkeen kehittynyt jokavuotiseksi, kaikki pääaineet kattavaksi toiminnaksi. Kansainväliset tutkinto-opiskelijamme tuovat ohjelmaan lisäulottuvuutta. Toteutuskieli on osittain englanti.

Mentoroinnin tarkoituksena on tukea loppuvaiheen opiskelijaa uraan ja urasuunnitteluun sekä omiin valintoihin liittyvissä kysymyksissä. Mentoroinnissa opiskelija saa oman mentorin, kauppakorkeakoulun alumnin, jonka kanssa hän käy keskustellen läpi uraan ja opiskeluun liittyviä teemoja.

Mentorointiohjelman keskiössä ovat opiskelijan ja mentorin keskinäiset tapaamiset, joiden suunnittelusta ja valmistelusta vastaa opiskelija. Tapaamisissa keskustellaan opiskelijaa askarruttavista uraan ja työelämään liittyvistä aiheista, ja mentori voi mm. kertoa opiskelijalle omasta urakehityksestään ja tähän vaikuttaneista valinnoista sekä opastaa opiskelijaa työelämään siirtymisessä oman kokemuksensa pohjalta. Ohjelman myötä syntyy uusia yhteyksiä opiskelijoihin, muihin mentoreihin ja kauppakorkeakouluun.

Syksystä 2016 alkaen OyKKK on mukana koko yliopiston kattavassa mentorointiohjelmassa. Tämä tarjoaa niin mentoreille kuin opiskelijoillekin laajemmat varkostoitumismahdollisuudet.

Ohjelmaan hakeminen

Kenelle? Mentorointiin voivat hakea maisteriopintojen loppuvaiheessa olevat Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat (pääaineen aineopinnot oltava suoritettuna). Hakijan on oltava kiinnostunut oman uran suunnittelusta, motivoitunut oppimaan ja kehittämään itseään sekä valmis sitoutumaan mentorointisuhteeseen. Osallistujien määrää voidaan joutua rajoittamaan.

Infotilaisuus: 1.9. 2016 klo 13.00 suomeksi (aloitus tasan yhdeltä, ei vartin yli) ja 13.30 (englanniksi) Telluksen Stagella jamyös Periscopessa. Linkki ilmoitetaan myöhemmin, katso Telluksen Twitter-tili: @Tellus_UniOulu.

Hakuaika: 29.8.–19.9.2016 klo 12.00

Lue tarkemmin syksyn 2016 hakukuulutuksesta.

Hakulomakkeen löydät tästä.

Viimeksi päivitetty: 31.8.2016