Rahoitus

Rahoituksen tutkimuksen keskiössä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on sijoittajien toiminta rahoitusmarkkinoilla. Tutkimuksessa hyödynnetään laajoja empiirisiä aineistoja arvopaperikaupoista. Tutkimushankkeissa muun muassa analysoidaan sijoittajien päätöksenteon rationaalisuutta vallitsevien talousteoreettisten mallien näkökulmasta, syitä mahdollisille poikkeamille mallien ennustamasta käyttäytymisestä sekä kehitetään vaihtoehtoisia teoreettisia malleja näiden näennäisesti irrationaalisten käyttäytymistapojen ymmärtämiseksi. Tutkimuksessa ollaan erityisen kiinnostuneita yritysten sisäpiiriläisistä. Viimeaikainen tutkimus on keskittynyt sisäpiirikauppojen tietosisältöön yritysten osakeantien ympärillä. Kauppakorkeakoulussa tutkitaan lisäksi pankkien operatiivisia vastauksia negatiiviseen korkoympäristöön.

Yhdessä suurimmista hankkeistamme analysoimme yksityissijoittajien sijoittajakäyttäytymistä osana monitieteellistä Pohjois-Suomen syntymäkohortti -tutkimusta. Hankkeessa tarkastellaan kohortin jäsenten osakekauppoja, arvioidaan heidän asenteitaan tuottoihin ja riskeihin sekä etsitään lainalaisuuksia heidän käyttäytymisensä, sijoittajaprofiiliensa sekä persoonallisuutta mittaavien tekijöiden välillä.

Viimeksi päivitetty: 25.11.2019