Rahoitus

Rahoituksen tutkimus Oulun kauppakorkeakoulussa keskittyy yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien toimintaan rahoitusmarkkinoilla. Tutkimustyössä hyödynnetään laajoja empiirisiä aineistoja niin yksityissijoittajien kuin institutionaalisten toimijoiden tekemistä arvopaperikaupoista. Tutkimushankkeissa muun muassa analysoidaan sijoituspäätösten rationaalisuutta vallitsevien talousteoreettisten mallien näkökulmasta, analysoidaan syitä mahdollisille poikkeamille asianomaisten mallien ennustamasta käyttäytymisestä sekä haetaan vaihtoehtoisia teoreettisia malleja tämän ainakin näennäisesti irrationaalisen toiminnan ymmärtämiseksi. Keskeistä on myös analysoida eri sijoittajaryhmien toiminnan vaikutusta rahoitusmarkkinoiden hinnanmuodostukseen ja markkinoilla vallitsevaan epävarmuuteen.

Yksityissijoittajien sijoituskäyttäytymistä analysoidaan muun muassa monitieteisessä tutkimushankkeessa. jossa tutkimuskohteena ovat vuonna 1966 Pohjois-Suomessa syntyneet henkilöt. Kohorttiin kuuluvien käymän osakekaupan perusteella arvioidaan heidän suhtautumistaan sijoittamiseen liittyviin tuottoon ja riskiin, ja etsitään lainalaisuuksia heidän sijoitusprofiiliensa ja persoonalisuutta mittaavien tekijöiden välillä.

Institutionaalisten toimijoiden puolella tutkimuskohteena ovat muun muassa niin kutsutut suojarahastot. Suojarahastojen sijoituspäätöksiin vaikuttavat kustannus- ja kitkatekijät näyttäytyvät poikkeamina vallitsevan talousteorian ennustamasta rationaalisesta käyttäytymisestä edellyttäen teoreettisten mallien kehittämistä. Tärkeänä tutkimuskohteena on myös suojarahastojen toiminnan rooli finanssikriisin taustalla.

Viimeksi päivitetty: 15.7.2016